новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Водещи експерти на Група ОТП обсъдиха в София финансирането на МСП

Водещи банкови експерти от девет държави, в които работят дъщерни дружества на Банка ОТП, се събраха в София, за да обсъдят постигнатото и предизвикателствата пред кредитирането на малките и средни предприятия (МСП). Домакин на събитието беше Банка ДСК, а гост на срещата бе Томислав Дончев, вицепремиер и министър по управлението на средствата от ЕС. Един от основните акценти на дебатите беше финансирането на аграрния бизнес, който в по-голямата си част се състои от малки и средни фирми. Друга ключова тема на разискванията бяха главните бизнес цели в развитието на малките и средните фирми, на които се спря Тибор Чонка, главен управляващ директор „ОТП Бизнес“ в Банка ОТП. 

Във встъпителното си слово Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК, подчерта, че малките и средни предприятия са основен двигател на растежа на икономиката в България. Те осигуряват 75% от заетостта на работната ръка в страната и 50% от добавената стойност, добави г-жа Маринова.
Виолина Маринова: „Банка ДСК активно подкрепя иновативните проекти на малките и средни предприятия в България за създаване на нови работни места, за икономически  растеж и  увеличена конкурентоспособност. В същото време, наред с повишеното внимание към финансиране на малките фирми,  не бива да игнорираме правилата  и кредитирането трябва да нараства с умерен темп и да бъде постигната добра доходност и ефективност от дейностите ни. Това може да бъде постигнато чрез привличане на нови и активни  МСП клиенти, фокусирайки се върху конкретни пазарни сегменти. Продължаваме и активното сътрудничество с различни финансови и държавни институции чрез участие в програми, свързани с Финансовата рамка на 2014-2020 на Европейския съюз. Не трябва да отклоняваме вниманието си и от факта, че ръстът на спестяванията на фирмите е в размер на 10%, което показва, че има затруднен инвестиционен процес от страна на бизнеса. Тук нараства ролята на банката като консултант, който търси най-добрите проекти и възможности за финансиране за своите малки клиенти, в които те да вложат парите си, и същевременно е готова да им предостави още средства, когато се налага да се финансират иновативни проекти и да се разширяват дейности. За тази цел непрекъснато работим върху съкращаването на процедурите и намаляването на бюрокрацията като един от основните ни приоритети.“
Имаме растеж на икономиката, имаме с какво да се похвалим, всички макроикономически показатели растат, заяви в приветствието си към участниците вицепремиерът Томислав Дончев.  В същото време той призна, че ръстът на БВП от 4% съвсем не е достатъчен, за да имаме настигащ растеж на икономиката. Затова правителството се опитва да предприеме мерки за подобряване на бизнес средата, допълни той. Като предизвикателства пред управляващите вицепремиерът изтъкна дигиталния пазар, цифровизацията на икономиката и обществото, издигането нивото на образованието на равнището на изискванията на индустрията, както и конкурентния пазар на труда.
Участниците в срещата дискутираха тенденциите и постиженията на Банкова група ОТП в областта на онлайн банкирането и по-специално онлайн кредитирането. Интерес предизвика презентацията на Диана Митева, изпълнителен директор на Банка ДСК, посветена на успешните тенденции в кредитирането на МСП и резултатите от нововъведените стандартизирани кредитни продукти, прилагани от Банка ДСК. 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon