новини
Новини и уведомления
News image

Успешна година за ОТП Груп

в. Стандарт 9 март 2018 г.

През 2017 г. консолидираната счетоводна печалба на Банкова група ОТП възлиза на 281.3 милиарда унгарски форинта срещу 202.5 милиарда през 2016 г. За миналата година коригираната печалба след данъци на групата, която е собственик на Банка ДСК, възлиза на 284.1 милиарда унгарски форинта (+41% на годишна база). Приносът на чуждестранните дъщерни дружества от групата за консолидираната коригираната печалба възлиза на 40%. Сред дъщерните дружества, които отчитат отлични резултати, е и Банка ДСК (47.1 милиарда унгарски форинта), като тя продължава да демонстрира стабилно представяне. Подобрява са представянето на ОТП Русия, ОТП Украйна, ОТП Хърватска и ОТП Румъния, докато загубите в представянето на ОТП Словакия, ОТП Сърбия и ОТП Черна гора са резултат от по-предпазливото провизиране. Към края на декември 2017 г. общите ликвидни резерви на Групата възлизат на еквивалента на 8.3 милиарда евро, а съотношението на капиталовата адекватност от първи ред на консолидирана база по международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) е 12.7%.

 

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon