новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Нова гаранционна схема за предприемачите в София

Кметът на София Йорданка Фандъкова даде старт на нова гаранционна схема за подпомагане на предприемаческата активност в столицата -програма за финансиране на иновативни стартиращи предприятия /програма фИСП/. Схемата се реализира от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГфМСП) към Столична община, като първата банка-партньор е Банка ДСК. Кметът на София Йорданка фандъкова и Председателят на УС и
Главен изпълнителен директор на Банка ДСК Виолина Маринова представиха Програмата фИСП, която е насочена към улесняване на достъпа на стартиращи иновативни предприятия до финансов ресурс за реализация и развитие на техните бизнес проекти. В изпълнение на програмата Общинският гаранционен фонд ще издава гаранции по кредити, отпуснати за финансиране на иновативни предприемачески идеи, на базата на подписаното вчера Рамково споразумение за партньорство между ОГфМСП и Банка ДСК. Фандъкова отбеляза, че тя и екипът й имат амбицията София да се превърне в Балканска столица на предприемачество-то и иновациите. За тази година гаранционната сума в бюджета на фонда е 2,1 млн. лв., като от тях 600 000 лв. ще се отделят за този специален финансов инструмент. Гаранционният фонд и банката ще гарантират 50 на 50 риска на тези нови фирми, които ще получат кредит от ДСК.
 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon