новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Столични стартъпи ще ползват нова гаранционна схема за предприемачи

 

Kметът на София Йорданка Фандъкова обяви създаването на нова гаранционна схема за подпомагане на предприемаческата активност в София – Програма за финансиране на иновативни стартиращи предприятия (Програмата ФИСП).

Схемата за финансова подкрепа на столични стартъпи се реализира от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община, като първата банка-партньор в схемата е Банка ДСК, съобщиха от

Йорданка Фандъкова и председателят на управителния съвет на и главен изпълнителен директор на Банка ДСК Виолина Маринова представиха програмата, която е насочена към улесняване на достъпа на стартиращи иновативни предприятия до финансов ресурс за реализация и развитие на техните бизнес проекти.

Тя предвижда Общинският гаранционен фонд да издава гаранции по заеми, отпуснати за финансиране на иновативни предприемачески идеи.

Специализираната гаранционна схема е с акцент върху основните тематични приоритети на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София, включително информатика и Информационни и комуникационни технологии (ИКТ), както и нови технологии в креативните и рекреативни индустрии.

Програмата предоставя предимство, при равни други условия, на проектите на жени предприемачи със завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър" и на лица до 35 г. и над 50 г., на проекти със социален и екологичен ефект от реализацията на предприемаческата иновативна идея, както и на такива, които разкриват нови работни места за безработни.

Според условията на гаранционната схема гаранционният фонд ще споделя с банката-кредитор част от кредитния риск, като обезпечава до 50% от главницата на заема до максимален размер 30 хил. лева, независимо от сумата на предоставения кредит.

Максималният гаранционен портфейл или сумата, в рамките на която Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия ще издава гаранции по тази програмаа, е 600 хил. лева до края на годината.

При повишен интерес към този финансов инструмент и в случай че определеният лимит на гаранционния портфейл се окаже недостатъчен, той може да бъде увеличен за посрещане на нуждите от финансиране на иновативни проекти в столицата.

Според кмета Общинският гаранционен фонд е доказал своята ефективност – досега е гарантирал над 620 проекта за малки и средни предприятия на стойност над 115 млн. лева, като гаранционният ангажимент е бил близо 31 млн. лева.

За тази година гаранционната сума в бюджета на фонда е 2,1 млн. лвева, като от тях 600 хил. лева ще се отделят за този специален финансов инструмент.

По думите на Фандъкова гаранционният фонд работи с 13 банки, но Банка ДСК е първата, която откликва на новата идея на Столичната община.

По думите на Виолина Маринова с подписването на това споразумение се дава възможност да се развиват микропредприятията. Гаранционният фонд и банката ще гарантират 50 на 50 на сто риска на тези нови фирми, които ще получат заеми от Банка ДСК. 

По статията работи: Петя Стоянова 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon