новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК - надежден партньор на бизнеса

 

Банка ДСК е утвърден лидер в банкирането на дребно и надежден партньор на бизнеса в България. Обслужва над три милиона клиенти в най-голямата и постоянно модернизираща се клонова мрежа в страната.
Банката осигурява висококвалифицирано обслужване в специализираните Бизнес центрове за обслужване на малки и средни предприятия и корпоративни клиенти, в които те получават финансови решения, съобразени със спецификата на съответния бизнес. Банка ДСК се отличава с прилагания гъвкав подход за финансиране на бизнес клиенти, включително земеделски производители и стартиращи фирми, различни бенефициенти по грантови схеми и мерки по програми на Европейския съюз. Банката предлага атрактивни условия, които отговарят на очакванията на бизнес клиентите с цел изпълнение на заложени плановете за развитие, модернизиране и повишаване на конкурентоспособността им. Банка ДСК активно работи и с гаранционните схеми на Национален гаранционен фонд ЕАД и Европейския инвестиционен фонд, чрез които предлага финансиране при облекчени изисквания за обезпечаване на кредити. В съответствие с динамичното развитие на финансовия пазар, Банка ДСК разработва и прилага иновативни технологии при обслужване на бизнес клиенти чрез имплементиране на нови продукти и алтернативни канали за обслужване. С цел повишаване качеството и бързината на обслужване и удовлетвореността на клиентите, банката дигитализира и модернизира процеса на обслужване. Сред основните приоритети на Банка ДСК е оказване подкрепа за развитието на бизнеса на клиентите с цел изграждане на дългосрочно партньорство.
 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon