новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Детски и младежки дебитни карти все по-често заменят нуждата от носене на джобни

 

Експертите на Банка ДСК отчитат, че през последните години самостоятелното ползване на дебитна карта от деца и младежи нараства

Данни на Банка ДСК показват, че делът на детските и младежки дебитни карти в портфолиото на банката расте. Експертите на банката отчитат, че при подготовката за новата учебна година все повече родители предпочитат да предоставят на децата си дебитна карта, която да им позволява да правят покупки на малка стойност, без да се налага да носят пари в брой. Родителите внасят по картата джобните за седмицата или месеца, а децата и младежите могат да се разплащат с тях на касата в магазин или да теглят от банкомат. 

Данните показват, че вече близо 60 хиляди деца и младежи ползват детски и младежки дебитни карти от Банка ДСК. От тях с най-голям дял от 62,5% са картите „ДСК Макс“, които се издават на младежи между 18 и 24-годишна възраст. Следват картите „ДСК Тийн“ с 34,2%, които са за деца между 14 и 18-годишна възраст, а картите „ДСК Старт“, които са предназначени за най-малките клиенти на банката на възраст между 7 и 14 години, са 3,3 % от всички детски и младежки карти, издадени от Банка ДСК.

Допълнителни предимства на детските, тийнейджърски и младежки дебитни карти са възпитаването на самостоятелност, финансова дисциплина и ценене на парите. Те са и удобен вариант за изпращане на пари на студенти, които се обучават далеч от семействата си.

Банката е предвидила по-ниски лимити за теглене на пари в брой от детските карти „ДСК Старт“ и „ДСК Тийн“ спрямо лимитите по стандартните дебитни карти. Всеки родител може да направи и допълнителни ограничения на лимита на картата на своето дете, ако то е до 18-годишна възраст. Експертите на Банка ДСК съветват децата да пазят бележките си за теглене и плащане на ПОС терминали в магазини.

За всяка възрастова група банката предлага избор между четири вида дизайн - два за контактни и два за безконтактни детски и младежки карти.

Дебитна карта „ДСК Старт“ за деца от 7 и 14 години е освободена от такси за откриване и обслужване на разплащателната сметка, издаване на картата и теглене от банкомат на Банка ДСК. Родителят контролира колко харчи детето, защото сам определя лимита за теглене от банкомат или плащане на ПОС терминал. С ДСК Директ и мобилното приложение DSK Smart той управлява сметката бързо и лесно - избира кога и с каква сума да зареди картата само с няколко клика. Където и да се намира детето – на зелено училище, спортно състезание, екскурзия и др., родителят има възможност веднага да осигури необходимите му средства напълно безплатно, дори и в неработен ден. Сметка „ДСК Старт“ се открива на името на законния представител (родител или настойник) на малолетното дете.

„ДСК Тийн“ позволява на тийнейджъри от 14 до 18 години да развиват финансовата си култура, като сами се учат как да управляват бюджета си. Дебитната карта дава на притежателя си независимост, като в същото време осигурява спокойствие за родителите. Достъпът до ДСК Директ позволява на тийнейджъра да проследява своите транзакции. Сметка „ДСК Тийн“ се открива на името на непълнолетното дете със съгласието на неговия родител или попечител. Сметката няма такса за откриване и за месечно обслужване. Безплатно е и тегленето на банкомат на Банка ДСК с карти „ДСК Тийн“.

Дебитна карта „ДСК Макс“ за младежи от 18 до 24 години предоставя всички функционални възможности на стандартната дебитна карта, но на значително по-ниска цена. По сметката могат да се получават стипендия, издръжка или пари от родителите, както и трудово възнаграждение. „ДСК Макс“ дава възможност на притежателя си да ползва кредит-овърдрафт, кредит за обучение или кредит при преференциални условия по програма „ДСК Партньори“. Младежите от 18 до 24 години откриват  сметка „ДСК Макс“ самостоятелно. Откриването на сметката е безплатно, а за обслужване и поддръжка младежът заплаща само 0,50 лв. на месец. Тегленето от банкомат на Банка ДСК също е с по-ниска такса спрямо стандартните дебитни карти – 0,30 лв. на теглене.

В случай че, освен да направят традиционните за началото на всяка учебна години покупки, родителите пожелаят да издадат на детето си „ДСК Старт“ или „ДСК Тийн“, те трябва да отидат заедно с него в най-удобния за тях клон на Банка ДСК. „ДСК Макс“ се издава във всеки клон на банката, като младежът сам открива сметката си. Допълнителна информация за детските и младежки дебитни карти на Банка ДСК можете да намерите на: dskbank.bg

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon