новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Резултати за третото тримесечие на 2018 г. на Банкова група ОТП

   

Увеличението се дължи основно на по-високите приходи на дъщерните дружества извън Унгария: резултатите към септември 2018 г. на ОТП Украйна, ОТП Сърбия, ОТП Хърватска и ОТП Черна гора се увеличават значително, така както и дейността на ОТП Унгария (139.6 милиарда унгарски форинта, +2% на годишна база). Банка ДСК е с най-висок дял от 36% в приходите от дъщерните дружества извън Унгария.

За третото тримесечие на 2018 г. Група ОТП реализира печалба след данъци 92.7 милиарда унгарски форинта (+17% спрямо година назад, +2% спрямо предходното тримесечие), най-високата печалба в историята.

Благоприятната макроикономическа среда води до подобрение на кредитния портфейл. Нивото на DPD 90+ пада до 7.3% (-0.9 пп спрямо предходното тримесечие; -4.0 пп спрямо година назад). Друга важна последица от благоприятната икономическа среда, заедно с ниските лихвени проценти, е продължаващото увеличение на обслужваните кредити: през третото тримесечие обслужваните кредити с DPD 0-90 се подобряват с 4% спрямо предходното тримесечие (+18% спрямо година назад). Към септември портфейлът на обслужваните кредити се увеличава с 839 милиарда унгарски форинта (+12% от началото на годината). Подобно на предходното тримесечие, всички сегменти по кредити увеличават обемите си. Най–голямо увеличение бележи корпоративния сегмент, следван от потребителските кредити (+6% и респективно +4%). Обслужваните жилищни кредити се увеличават с 2% на тримесечна база.

Продажбите на нови потребителски кредити през деветте месеца в дъщерните банки в Украйна и Русия и в Банка ОТП отчитат значителен ръст (+96%, 32% и 55% спрямо година назад). В допълнение, жилищното кредитиране на Банка ОТП и Банка ДСК бележат също значителен ръст (+61% и респективно 42%).

Депозитите се увеличават с 560 милиарда унгарски форинта от началото на годината (+5%). Най – значителният ръст имат Банка ОТП и Банка ДСК.

Съотношението кредити/депозити се увеличава с 0.5 пп спрямо предходното тримесечие и достига 72%.

Към края на септември 2018 г. адекватността на капитала от първи ред на консолидирано ниво е 14.3% (-0.3 пп спрямо предходното тримесечие и +0.6% спрямо година назад).

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon