News image

Преводи по време на коледните празници и в края на 2018 г.

У в а ж а е м и    к л и е н т и,

Във връзка с предстоящите коледни празници и приключването на финансовата 2018 година, ще бъдат въведени следните промени и ограничения за нареждане на преводи през електронно и мобилно банкиране:

1. Междубанкови преводи в лева през БИСЕРА и РИНГС, наредени до 14.00 часа на 31.12.2018 г., ще бъдат получени в насрещната банка на същата дата, а преводи, наредени след този час - на 02.01.2019 г.

2. Междубанкови преводи във валута: 

   - наредени след 14:00 часа на 21.12.2018 г., ще бъдат издадени с дата 27.12.2018 г.

   - наредени след 14:00 часа на 31.12.2018 г., ще бъдат издадени с дата 02.01.2019 г.

3. Вътрешнобанкови преводи за суми над 30 000 лева получени:

   - след 16:00 часа на 21.12.2018 г., ще бъдат обработени на 27.12.2018 г.

   - след 16:00 часа на 31.12.2018 г., ще бъдат обработени на 02.01.2019 г.

4. Вътрешнобанкови преводи за суми под 30 000 лева, получени след 19:00 часа на 31.12.2018 г., ще бъдат обработени на 02.01.2019 г.

5. Нареждания през СЕБРА ще се приемат само до 27.12.2018 г. (включително)

6. Инициирането на искания за директен дебит, получател по които са сметки на бюджетни организации подлежащи на зануляване, се извършва най-късно до 27.12.2018 г. /включително/

7. Услугата "Плащане на местни данъци и такси" няма да бъде достъпна за периода от 16:30 часа на 27.12.2018 г. до 09:00 на 02.01.2019 г.

8. По време на коледните празници Банката ще работи с вальор 27.12.2018 г.

9. По време на новогодишните празници Банката ще работи с вальор 02.01.2019 г.

10. На 31.12.2018 г. след 19:00 часа и на 01.01.2019 г. са възможни частични прекъсвания на достъпа.

Весело посрещане и успех през Новата 2019 година!

Банка ДСК

 

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5