News image

Временно преустановяване на приема на всички банкноти с номинал 100 лв. на АТМ

Уважаеми клиенти,

Поради въвеждането на нова серия банкноти с номинал 100 лв., се налага временно да се преустанови приемането на всички банкноти с номинал 100 лв. на АТМ терминалните устройства на Банка ДСК с услуга за вноска на пари в брой. При техническа готовност за възобновяване на приемането им, ще бъдете своевременно уведомени.

Извиняваме се за причиненото неудобство и възникналото затруднение при ползване на услугата!

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5