новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК разширява мрежата си от мобилни банкери

Услугата „Консултант на място“ носи добавена стойност за работодателите

Услугата, която Банка ДСК въведе  в края на 2017 г., предлага изключително успешен бизнес модел, при който служителите на фирми - корпоративни клиенти на банката получават персонално банково обслужване на място - директно в офиса.

Персоналното обслужване на място показа изключително високи резултати и през първото тримесечие на тази година, в резултат на което Банка ДСК разширява мрежата си от мобилни консултанти. Към действащите понастоящем в София Изток, София Запад и РЦ Варна осем екипа от мобилни банкери се присъединяват два екипа към РЦ Пловдив, като се предвижда да заработи и по един екип консултанти на място в РЦ Стара Загора и РЦ Бургас.

С тази услуга банката пести време на клиентите си и предлага удобство както за служителите, така и за техните работодатели, като в същото време дава възможност за повишаване стойността на социалния пакет към служители и способства за тяхната по-висока удовлетвореност, лоялност и ефективност. Обслужването е дигитално и предлага допълнително предимство под формата на високо ниво на сигурност – преносът на документи с лични данни на хартиен носител е сведен до минимум. Консултантите на място  осигуряват достъп до преференциалните оферти на Банка ДСК, а също и персонално отношение и постоянен контакт.

Eкипът от мобилни банкери на Банка ДСК предлага консултации на място относно различни продукти и услуги без допълнителни такси и разходи. Клиентите могат да получат информация и професионално съдействие за ежедневно банкиране, като откриване на платежни сметки и пакети, заявяване на дебитна карта и ползване на електронно/мобилно банкиране;  финансиране: потребителски/жилищен кредит, кредитна карта или овърдрафт и подаване на искане и сключване на договор за кредит, както и относно други полезни предложения: заявяване и получаване на безплатна европейска здравноосигурителна карта, фондове за допълнително пенсионно осигуряване и инвестиции, застраховки и др.

Разширяването на мрежата от мобилни банкери е част от политиката на Банка ДСК да предлага  гъвкави решения и удобен начин на обслужване, съобразени с конкретните нужди на клиента.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon