новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Информация за клиенти на Банка ДСК във връзка с нарушение на сигурността на лични данни

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че през м. май 2019 г. е установено нарушение на сигурността на личните данни, засягащо клиенти физически лица на Банка ДСК ЕАД, титуляри по ипотечни и жилищни кредити, отпуснати в периода преди 2016 г.

За това обстоятелство своевременно сме уведомили Комисия за защита на личните данни и Министерство на вътрешните работи и сме съдействали активно в хода на извършените от тях действия.

От извършена вътрешна проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението на сигурността, е установено, че то е в резултат на физическа кражба на електронни копия на документи от 23 270 кредитни досиета на ипотечни и жилищни кредити. Пряко засегнати са 33 492 физически лица.  Не е засегната информация, свързана с депозити, движение по клиентски сметки или други банкови продукти и услуги. Няма нарушение на сигурността на информационни системи на Банка ДСК.

В изпълнение на задълженията на Банка ДСК ЕАД като администратор на лични данни, произтичащи от чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и чл. 68 от Закона за защита на личните данни, е разработена платформа, на която може да бъде проверено дали Ваши лични данни са засегнати от описаното нарушение на сигурността. Платформата се намира на адрес: https://dskbank.bg/справка-по-ззлд

В заключение бихме искали да Ви уверим, че са предприети сериозни мерки за допълнителна защита на информацията, която Банка ДСК обработва и съхранява, от злонамерено човешко поведение.

С уважение,

Екипът на Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon