новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ОТП търси новите си стартъп партньори

 

Започна процесът на кандидатстване за третата стартъп програма на банката

До 22 ноември стартъп и скейлъп организациите ще могат да подават заявления за участие в третата международна програма акселератор на Група ОТП. Програмата започва през пролетта на 2020 г. и има за цел да развие партньорствата между иновативни организации от различни сфери с Група ОТП. Допуснатите до участие стартъп компании ще имат възможност да работят в пилотни проекти и да станат дългосрочни партньори на банковата група и нейните дъщерни дружества.  

Банка ОТП, най-динамично развиващата се банкова група в Европа с присъствие вече в 12 държави и собственик на Банка ДСК, стартира третото издание на своята международна ОТП СТАРТЪП ПРОГРАМА. Инициативата е насочена към стартъпи, които са разработили продукти с пазарен потенциал, както и към скейлъп компании. Кандидатстването е отворено до 22 ноември тази година.

Предстоящото издание предлага още по-големи възможности за бизнес развитие на кандидатите, спрямо досегашните две програми. Инициативата се развива на организационно ниво и за първи път, освен унгарската централа, 5 дъщерни дружества на Група ОТП ще се включат в нея. Главната цел на програмата е постепенно да превърне възможно най-много стартъп компании в дългосрочни партньори на Група ОТП след 3-месечния пилотен период и затова има допълнителен 6-месечен „разгръщащ“ период, целящ да подкрепи по-нататъшно сътрудничество с организациите.

ОТП СТАРТЪП ПРОГРАМА предоставя на компаниите възможност да работят по проекти, основани на реални бизнес нужди и ориентирани към постигане на резултати, но така също така поставя акцент и върху развитието на бизнеса чрез подкрепа от широка менторска мрежа и възможности за създаване на контакти. Това се отразява и в нарастващата група от партньори на програмата - от водещи международни корпорации до признати лидери в своите иновативни екосистеми.

Програмата на Група ОТП набира кандидатури в следните  5+1 области:

  • Работа с данни и аналитични инструменти;
  • Потребителско преживяване и обслужване;
  • Вътрешна ефективност;
  • Продуктови иновации;
  • Банкиране за средни и малки предприятия;
  • Иновативни решения, които не се причисляват към горните категории, но са свързани с банковата сфера.

Подборът на участниците в програмата ще премине в три кръга. Първо, кандидатите трябва да попълнят онлайн заявление. След това избраните компании ще бъдат поканени на онлайн интервю със съответните бизнес звена на Група ОТП. Най-перспективните от тях ще имат възможността да се срещнат с висши мениджъри от финансовата група, като участват в двудневно Selection Camp събитие в Будапеща през януари 2020 г. Тримесечният период на реализация на програмата ще бъде в периода  март - май 2020 г., и ще се проведе основно онлайн. Представители на компаниите ще бъдат поканени в Унгария или в офисите на участващите дъщерни банки, за да разглеждат процесите и да участват в семинари и менторски срещи.

Пилотните резултати ще бъдат представени от стартъп компаниите на „Демо ден“ през май 2020 г., пред мениджмънта на банковата група, както и пред представители на водещи корпоративни партньори и инвеститори. Впоследствие, най-успешните компании ще могат да продължат своето сътрудничество с Група ОТП през 6-месечния период за разгръщане на проектите им.

„По време на предишните две издания на стартъп програмата, се запознахме с  работата на близо 500 стартъп компании за възможно сътрудничество и проведохме пилотни проекти със 17 от тях. Преди да обявим нова програма, винаги се стремим да използваме наученото от предишните и затова тази година добавихме към 3-месечния пилотен период, 6-месечен такъв, за да дадем допълнителен тласък към дългосрочно сътрудничество. Радваме се, че можем да разширим програмата с включването на 5 дъщерни дружества на Група ОТП, които са изявили желание да участват. Благодарение на тяхната подкрепа, тазгодишното издание на програмата ще бъде изцяло международно, както по отношение на профила на стартъп компаниите, така и по отношение на участващите бизнес звена от наша страна.” заяви Андраш Фишер, директор на направлението за иновации в банкирането на дребно в Банка ОТП. 

В миналогодишното издание на инициативата, българската технологична компания „Евротръст Технолъджис“ бе класирана сред деветте участници с продуктов и пазарен потенциал, които имаха възможността да си сътрудничат с Банка ОТП. Компанията разработва единствено по рода си ново поколение иновативно решение, което дава възможност за отдалечена идентификация, отдалечено безплатно издаване на квалифицирани удостоверения за електронен подпис и отдалечено подписване, директно от мобилния телефон, без необходимост от физическо присъствие.

За повече информация за програмата през 2020 г., моля посетете www.otpstartup.com

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon