новини
Новини и уведомления

Договорният фонд „ДСК Стабилност – Немски акции“ реализира доходност в размер на 12,42% за приключилия „ограничен период“

На 20 декември 2019 г. приключи „ограничения период“ от дейността на фонд „ДСК Стабилност – Немски акции“. Фондът реализира доходност в размер на 12,42%, на база изменението в нетната стойност на дял от последния работен ден на предходния “отворен период” (изчислена към 30.09.2015 г. и обявена на 01.10.2015 г.) до края на „ограничения период“  (изчислена към 20.12.2019 г. и обявена на 23.12.2019 г. ).  
Фондът предлага на инвеститорите възможност за определено ниво на защита на стойността на инвестираните средства при задържане на инвестицията през „ограничения период“ и в същото време възможност за реализиране на доход при покачване на индекс/индекси на акции на немски компании. С оглед постигане на инвестиционните цели на „ДСК Стабилност - Немски акции“, дейността на Фонда има цикличен характер. Всеки инвестиционният цикъл включва „отворен период“ и „ограничен период“. От 21 декември 2019 г. до 14 февруари 2020 г. (включително) тече новият „отворен период“ от дейността на Фонда. Съгласно Тарифата на Банка ДСК (дистрибутор на Фонда), през този период инвеститорите не дължат такси при покупка на дялове и при обратно изкупуване на дялове. Новият “ограничен период” ще бъде с продължителност от около 5 години.


Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon