новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Временно преустановяване на дистрибутираните от Експресбанк договорни фондове, управлявани от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че поради технически причини, свързани с процеса на вливане на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД, временно ще бъде преустановена дистрибуцията, съответно обработката на поръчки за сключване на сделки с дялове (покупки, обратни изкупувания, конверсии и прехвърляния) на дистрибутираните от Експресбанк АД в България фондове, управлявани от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A.

Прекъсването на дистрибуцията ще е за периода 25.04.-01.05.2020 г., включително, като през този период няма да се приемат и обработват поръчки.

Дистрибуцията ще бъде възобновена на 04.05.2020 г. чрез Банка ДСК ЕАД, в качеството й на правоприемник и дистрибутор на фондовете, управлявани от Amundi Luxembourg S.A.

От 04.05.2020 г. всички клиенти на Експресбанк АД, притежаващи към датата на вливане дялове на договорни фондове, управлявани от Amundi Luxembourg S.A., ще могат да подават поръчки за покупка и обратно изкупуване във всички поделения на Банка ДСК, регистрирани в Комисията за финансов надзор (https://dskbank.bg/индивидуални-клиенти/договорни_фондове/точки-на-дистрибуция).

Във връзка с планираното временно преустановяване на дистрибуцията от Експресбанк АД и прехвърлянето й към Банка ДСК ЕАД, Ви уверяваме, че Експресбанк АД и Банка ДСК ЕАД ще вземат всички необходими мерки за защита правата и интересите на своите клиенти, притежаващи дялове на договорни фондове.

При наличие на въпроси и/или при нужда от повече информация, можете да се обърнете за съдействие към обслужващия Ви офис на Експресбанк АД, както и да се свържете с call center на тел: 0700 17 888.

 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon