новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за промяна в Общите условия за откриване и обслужване на срочни влогове на физически лица

Уважаеми Клиенти,

Банка ДСК ви уведомява, че считано от 19.10.2020 г. влиза в сила изменение в Общите условия за откриване и обслужване на срочни влогове на физически лица, състоящо се в отпадане на изискването за представяне на оригинал/дубликат на договора за срочен влог при разпореждане с влога, с изключение на случаите, в които влогът се закрива.

С пълните текстове на Общите условия за откриване и обслужване на срочни влогове за физически лица, можете да се запознаете на https://dskbank.bg, както и във всеки офис на Банка ДСК.

„Банка ДСК“ АД

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon