новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

The Banker определи най-добрите банки за 2020 г. Банка ДСК е „Банка на годината в България“

Банка ДСК бе обявена за „Банка на годината в България“ за 2020 г. в авторитетния конкурс „Банка на годината 2020”, организиран от британското списание The Banker.

Във фокуса на присъдената награда е начинът, по който банката отговаря на динамично променящите се клиентски потребности, доказва своята устойчивост във време на пандемия и запазва и развива добрите взаимоотношения със своите клиенти. Това е шестото престижно отличие, което Банка ДСК получава от изданието. 

„Изключително високо ценим наградата от The Banker, защото тя е признание за умението да се променяме заедно със средата, да сме гъвкави в отговор на променящите се клиентски нагласи и поведение. Това е награда за способността да запазим ключовата роля на Банка ДСК в отстояване на стабилността на сектора по време на пандемията, през която преминаваме, запазвайки като наш най-важен приоритет нуждите на клиентите и служителите ни“, коментира наградата г-н Тамаш Хак-Ковач, главен изпълнителен директор на Банка ДСК.

Присъждането на наградата се основава на прецизната оценка на журито, която включва, освен стандартните финансови показатели – капиталова адекватност, размер на активи, нетна печалба, възвръщаемост на капитала, съотношение приходи-разходи, коефициент на необслужваните кредити, така също и гъвкавост, трансформация и многообразие на клиентската база.

През 2020 г. Банка ДСК успешно завърши обединяването си с Експресбанк – интеграционен процес без аналог на пазара, реализирайки безпроблемно финалния етап в период на извънредно положение, с работа на екипите по сливането в режим хоум офис. В момента финансовата институция обслужва над 2.5 милиона клиенти и предлага пълен спектър от модерни финансови продукти и услуги.

Банка ДСК се присъедини към Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки, както и към програмата на Българска банка за развитие  (ББР) за предоставяне на безлихвени кредити на физически лица и така подкрепи своите клиенти – физически лица, изпитващи затруднения при погасяване на кредитните си задължения вследствие на кризата, породена от COVID-19. Банката оказа подкрепа и на своите клиенти - микро, малки и средни предприятия (МСП). Тя подписа споразумение с ББР за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на своите МСП клиенти, засегнати от кризата.

Едновременно с това, Банка ДСК  извърши прехода към следващия етап от развитието си, фокусирайки се върху пълна интеграция на технологиите в ежедневния банков бизнес и извеждайки иновациите и дигитализацията в обслужването на клиентите като основен стратегически приоритет. 

Банка ОТП, Унгария, и словенското й подразделение - SKB Bank, също са сред победителите в категорията „Банка на годината“ в престижния конкурс на  The Banker.  

Конкурсът „Банка на годината“ на британското банково и финансово издание The Banker са приети за стандарт в отличаване на най-добрите в индустрията в глобален план. Тази година изданието отбелязва своята 95-а годишнина като най-авторитетния форум за дискусии, дебати и сътрудничество в областта на банките и финансите.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon