новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстояща промяна в Общите условия на „Банка ДСК“ АД за предоставяне на платежни услуги на физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 01.07.2021 г. Банка ДСК променя каналите за сключване на валутни сделки. От посочената дата отпада възможността за сключване на валутна сделка в телефонен разговор с дилър на банката, независимо от сумата.

Считано от 01.07.2021 г. валутни сделки ще могат да бъдат сключвани:

  • Чрез интернет банкиране ДСК Директ;
  • В офис на Банка ДСК – валутни сделки в офис на банката ще могат да бъдат сключвани по официалния бюлетин на банката или на преференциален валутен курс за сума равна или по-голяма от EUR 5 000 или равностойността в друга валута;
  • Чрез Вашия Мениджър връзки с клиенти за сума равна или по-голяма от EUR 5 000 или нейната равностойност в друга валута.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 01.07.2021 г.

С уважение,

Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати