новини
Новини и уведомления

Нов фонд на „ДСК Управление на активи“ ще предложи разнообразен микс от активи за клиентите

Нов фонд на „ДСК Управление на активи“ ще предложи разнообразен микс от активи за клиентите

На 15 юни 2021 г. чрез „Банка ДСК“, стартира предлагането на нов фонд – „ДСК-ОТП Премиум Микс“. Съгласно действащото законодателство, фондът е национален инвестиционен фонд, което е различно от колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ.

Новият продукт ще влага привлечените средства основно в комбинация от доказали се във времето фондове, управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт“, които, от своя страна, инвестират в разнообразни активи като акции, облигации, суровини/стоки, деривати и други, търгувани на различни пазари в цял свят. По този начин „ДСК – ОТП Премиум Микс“ дава на инвеститорите у нас готов „пакет“ от други фондове, чрез който те могат да се възползват от професионалния опит и експертиза на успешни портфолио-мениджъри и от инвестиционните възможности на различни регионални пазари. Фондът е подходящ за клиенти, които търсят голямо разнообразие в начина на управление на инвестициите си без да е необходимо да използват много на брой отделни/самостоятелни продукти и/или финансови инструменти.

Поръчки за покупка и обратно изкупуване на дяловете на новия Фонд могат да се подават всеки работен ден от 15 юни 2021 г. в клоновете и финансовите центрове на Банка ДСК, които са дистрибутират инвестиционни продукти, както и чрез онлайн банкирането „ДСК Директ“.

От 15 юни 2021 г. можете да намерите по-подробна информация за „ДСК-ОТП Премиум Микс“ на сайта на „ДСК Управление на активи“ и в клонове и офиси на Банка ДСК – точки за дистрибуция на инвестиционни фондове.

Настоящата информация не е препоръка за инвестиране.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon