новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица и бизнес клиенти в сила от 30.08.2021 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 30.08.2021 г. Банка ДСК променя Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за услуги, предоставяни по договори за издаване и обслужване на дебитни карти за физически лица и по договори за издаване и обслужване на дебитни и предплатени карти за бизнес клиенти, както следва:

Дебитни карти

Услуги

Такса

 

Лева

Валута

Теглене на пари в наличност в България от АТМ на Банка ДСК

(за карти Maestro, Visa Electron, Debit Mastercard PayPass, Visa Debit payWave, MasterCard Space, Visa Space, World Debit Mastercard, DSK-ISIC, Младежка карта, Visa Infinite Debit, Business Debit Mastercard/ Visa Business Debit, VISA Business Electron/ Maestro Business, VISA Business Space/ Mastercard Business Space, Visa Business Gold Debit)

0,15%, мин. 0,30 лв.

EUR 0,15%, мин. 0,15
USD 0,15%, мин. 0,20

Теглене на пари в наличност в България от АТМ на други банки

0,20%, мин. 1,50 лв.

EUR 0,20%, мин. 0,77
USD 0,20%, мин. 0,90

Теглене на пари в наличност от АТМ в чужбина

0,20%, мин. 1,50 лв.

EUR 0,20%, мин. 0,77
USD 0,20%, мин. 0,90

Теглене на пари в наличност от ATM на OTP Group в чужбина

0,20%, мин. 1,50 лв.

EUR 0,20%, мин. 0,77
USD 0,20%, мин. 0,90


Бихме искали да уточним, че посочените промени на практика ще се отразят на стойността на прилаганата такса при теглене на суми от АТМ, както следва: над 200 лв. от АТМ на Банка ДСК и над 750 лв. от АТМ на други банки в България и чужбина.

Използваме случая да напомним, че при плащане с банкова карта на ПОС при търговци, не се дължи такса. 

Настоящото има характер на предварително уведомление за клиенти физически лица в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай, че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 30.08.2021 г.

С уважение,
Екипът на Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon