новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК участва в синдикирана сделка за зелена енергия

На 29 юни т.г. Банка ДСК и Банка ОТП затвориха синдикирана сделка за финансиране на вятърен парк в Каварна. Сделката е с МЕТ БСУП Файнанс, а неин предмет е рефинансиране на придобитият от Enel Green Power S.p.A. вятърен парк. Размерът на синдикирания кредит е EUR 27 600 000  с равно участие на Банка ДСК и Банка ОТП. 

Кредитополучателят МЕТ БСУП Файнанс е част от MET Group, интегрирана европейска енергийна компания, базирана в Швейцария, с дейности в областта на природния газ, пазарите на електроенергия и петрол. Стратегията на MET Group е изграждане на солидно портфолио от възобновяеми енергийни източници в Централна и Източна Европа.

Финансираният вятърен парк e петият най-голям парк от този тип в България и се състои от два обекта - в Шабла и Камен Бряг. Общо разполагат с 14 ветрогенератори тип Vesta – с вятърни турбини с мощност V90 и капацитет на всяка 3 MW. Вятърният парк, който функционира от 2009 г., произвежда енергийния еквивалент на консумацията на почти 30 000 домакинства и осигурява енергия за националната енергийна мрежа. По конкретния проект произвежданата зелена енергия ще се използва предимно локално, в района на Каварна.

Зелената енергия от вятъра е само една (наред със слънчевата енергия, водноелектрическата енергия, енергията от океаните, геотермалната енергия, биомасата и биогоривата) от алтернативите  на изкопаемите горива и допринася за намаляването на емисиите на парникови газове, диверсифицирането на енергийните доставки и намаляването на зависимостта от ненадеждни и непостоянни пазари на изкопаеми горива, особено на нефт и газ. Инвестиционните проекти и дейности на Банка ДСК са съобразени с въздействието, което биха имали върху използването на природните ресурси.  Банката активно финансира зелени проекти, като те заемат нарастващ процент от портфолиото й с корпоративни кредити и в същото време способстват за намаляване на емисиите на парникови газове и за повишаване на дела на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon