новини
Новини и уведомления

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти, физически лица в сила от 01.01.2022 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2022 г. Банка ДСК променя приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на клиенти, физически лица по рамкови договори за издаване и обслужване на дебитни карти, сключени с банката, както следва:

✓ Тегленето на пари в наличност в България от АТМ на Банка ДСК, за клиенти на банката с превод на пенсия по разплащателна сметка, ще се изпълнява с приложимия стандартен размер на таксата, както следва:

  • 0,15%, мин. 0,30 лв. /0,15 евро/0,20 щ.дол.

За тези клиенти Банка ДСК предлага възможност да се възползват от преференциалните условия на пакет „ДСК Флекси – пенсионери“, с месечна такса 2,90 лв. В пакета на месец са включени 3 бр. безплатни тегления на АТМ на Банка ДСК, 10 бр. безплатни SMS известия и неограничен брой безплатни преводи по мобилен номер в лева в системата на банката през DSK Smart. 
Използваме случая да напомним, че при плащане с банкова карта на ПОС при търговци, не се дължи такса.

✓ Променя се приложимия размер на таксите по дебитни карти DSK-ISIC и Младежка карта за следните услуги:

Дебитни Карти
Услуга Такса
Годишна такса за основна карта
- Младежка карта 18,00 лв./9,00 евро/12,00 щ.дол.
Преиздаване на карта при изгубване, кражба, забравен ПИН и по желание на клиента, включително и за получаване в друго поделение
- Карта DSK-ISIC 12,00 лв./6,00 евро/8,00 щ.дол.
- Младежка карта 18,00 лв./9,00 евро/12,00 щ.дол.
Справка за наличност по сметка чрез АТМ на Банка ДСК
- Карта DSK-ISIC 0,50 лв./0,25 евро/0,35 щ.дол.

 

Настоящото има характер на предварително уведомление за клиенти физически лица в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай, че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 01.01.2022 г.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon