новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица и бизнес клиенти в сила от 01.01.2022 г.Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2022 г. Банка ДСК променя приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на клиенти физически лица и бизнес клиенти, както следва:

Дебитни карти 

Услуга

Такса

 Получаване на пари в наличност (кеш бек) от ПОС при търговец в България и чужбина  0,40 лв.   0,20 евро  0,30 щ. дол.

Дебитни и кредитни карти 

Услуга

Такса

 

Внасяне на пари в наличност чрез АТМ на Банка ДСК

 

- за дебитни и кредитни карти, издадени на клиенти физически лица

 0,20 лв.   0,10 евро  0,14 щ. дол.
 

- за дебитни и кредитни карти, издадени на бизнес клиенти

0,10 %, мин. 1,00 лв.

0,10 %, мин. 0,50 евро 

 

0,10 %, мин. 0,70 щ.дол.


Пос услуги - за клиенти, с карти издадени от други доставчици на платежни услуги

Услуга

Такса 

Теглене на пари в наличност от ПОС в офис на Банка ДСК с карти, издадени от други банки и небанкови институции

4,00 %, мин. 20.00 лв.

Настоящото има характер на предварително уведомление за клиенти физически лица в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай, че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 01.01.2022 г.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon