новини
Новини и уведомления

Банка ДСК продължава да отпуска кредити за подпомагане на бизнеса в преодоляване на последствията от COVID-19

Считано от 01.11.2021 г., Банка ДСК приема документи за кандидатстване за кредити по Програма за възстановяване на Българска банка за развитие (ББР). Банката подписа с ББР анекс към Финансово споразумение за гарантиране на портфейл от кредити по Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19 (Програмата).

Като партньор на Програмата, Банка  ДСК предлага съкратени срокове за одобрение и за усвояване на кредитите, с което ще допринесе за навременното финансово подпомагане на българския бизнес в момент, когато той се нуждае от подкрепата на банките. Финансовата институция ще отпуска както оборотни, така и инвестиционни кредити на стойност до 3 000 000 лева, със срок до 6 години и с възможност за гратисен период. Програмата е отворена за всички сектори, а от кредитите могат да се възползват компании, регистрирани в България, които са с до 499 души персонал, имат минимум 3-годишна бизнес история и са реализирали печалба понe през една от тях. Допустимият лимит за всеки кредитоискател е в зависимост от реализираните приходи в периода преди пандемията, както и от извършените разходи за персонал.

Кредитите са покрити на 80% с гаранция от ББР, затова не се налага кредитополучателите да предоставят допълнително обезпечение, с изключение на лични гаранции от действителните собственици на фирмите, които трябва да се ангажират като съдлъжници. Възможно е да бъдат привлечени като съдлъжници и трети (свързани) лица, както и да се учредяват залози на вземания по сметки. Срокът за кандидатстване по антикризисната мярка е 20.12.2021 г.

Антикризисната програма на ББР е част от Програмата за възстановяване, успешно разработена от Министерство на икономиката и Министерство на финансите за преодоляване на последствията от COVID-19. Очаква се новите облекчени условия за достъп до финансиране да насърчат много компании да кандидатстват за средства по Програмата, за да могат по-лесно да се справят с негативните ефекти от ковид кризата, а Банка ДСК ще продължи активно да работи за успешното възстановяване на българския бизнес.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon