новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

„ДСК Алтернатива 2“ е лидер в годишната класация на най-добрите договорни фондове в България на Investor.bg


Договореният фонд „ДСК Алтернатива 2“, предлаган от Банка ДСК, е победителят в категория „Фонд в облигации“ в годишната класация на най-успешните колективни инвестиционни схеми в България на икономическия сайт Investor.bg.

„ДСК Алтернатива 2“ е договорен фонд в евро, чийто портфейл е формиран предимно от  държавни ценни книжа и инструменти на паричния пазар, и в по-малка степен от корпоративни облигации. Той е подходящ за инвеститори - физически лица, които търсят възможност за управление на свободните си средства в евро, с нисък риск и относително постоянна, макар и по-ниска доходност.

През последните две години „ДСК Алтернатива 2“  отново бе в призовата тройка на тази група продукти. Заедно с него, в групата на най-успешни фондове в облигации за 2021 г., на трето място е включен още един фонд, предлаган от Банка ДСК – „ДСК Алтернатива“. Класацията на Investor.bg се изготвя съгласно пет технически критерия - резултатите от инвестициите на фонда през последните 3 години и от началото на 2021 г., таксите на продукта, стандартно отклонение и коефициент на Шарп, които се оценяват комплексно.

„Горди сме, че „ДСК Алтернатива 2“ заслужено зае лидерската позиция в категория „Фонд в облигации“ в класацията на Investor.bg. Без съмнение консервативното управление на средствата, по-краткият препоръчителен инвестиционен хоризонт (около и над 1 година) за вложените във фонда средства в евро, в съчетание с нулевите такси при покупка и обратно изкупуване на дялове, дават възможност на инвеститорите да управляват ефективно свободните си средства в краткосрочен план“, коментира Петко Кръстев, изпълнителен директор на „ДСК Управление на активи“, дъщерно дружество на Банка ДСК.

Настоящата публикация не представлява препоръка или съвет за инвестиране. Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. По-подробна информация за фондовете, дистрибутирани от Банка ДСК, е достъпна на български език на www.dskbank.bg.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon