новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за нови Общи условия, приложими към договорите относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиентите на „Банка ДСК“ АД

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 14.12.2021 г. Управителният съвет на „Банка ДСК“ АД прие нови Общи условия, приложими към договорите относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиентите на „Банка ДСК“ АД, които отменят досега действащите Общи условия.

Приемането им е във връзка със стартиране предлагането на нови инвестиционни услуги по предоставяне на инвестиционни съвети и управление на портфейл на клиенти.

Можете да се запознаете с документа тук.

Новите Общи условия влизат в сила от 17.01.2022 г.  

При несъгласие с новите Общи условия всеки клиент има право да прекрати договора без предизвестие преди датата на влизането в сила на Общите условия (17.01.2022 г.), без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи.

С уважение, 
Екипът на Банка ДСК 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon