новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на бизнес клиенти, в сила от 01.05.2022 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.05.2022 г. Банка ДСК променя приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на бизнес клиенти. Приложимите такси за съответните услуги ще бъдат, както следва:

Дебитни и кредитни карти

Услуга

Такса

  Лева  Евро   Щатски долари
 

Промяна на данни/параметри по карта

- за всички видове дебитни и кредитни карти               без такса без такса  без такса

Разплащания и преводи

Услуга

Такса 

  Лева

Запитвания във връзка с наредени преводи

40.00 лв.
Отмяна на нареден превод преди излъчване към кореспондентска банка или платежна система 40.00 лв.
 

Отмяна на  нареден превод след излъчване към кореспондентска банка или платежна система

40.00 лв.  
 

Уведомление за отказ от изпълнение на платежна операция

без такса 

Всички плащания на заявени задължения за комунални услуги, такси, данъци и други по съгласие за директен дебит ще се таксуват като плащане по нареждане за директен дебит, като размерът на таксата е в зависимост от това дали сметката на получателя е при Банка ДСК или при друг доставчик на платежни услуги.


Електронно банкиране

Услуга

Такса

 

Лева

Валута

Плащане на комунална услуга/ местни данъци и такси

Базов достъп

3.00 лв.

EUR 1.50/ USD 1.70/ GBP 1.50/ CHF 1.70

Тарифа „Обем“

0.40 лв.

Тарифа „Старт“

0.55 лв.

Тарифа „Инфо“

0.70 лв.

Акредитиви и инкаса

Услуга

Такса

 

Лева

Валута

Акредитиви, открити от банката: 

 

Такса SWIFT при излъчване на промяна по акредитив

15.00 лв.  EUR 15.00 
Акредитиви, открити от други банки:
Предварителен преглед на документи и консултации по текст на акредитив (за всеки преглед)  100.00 лв.  EUR 50.00
 

Инкасо на документи и ценни книжа:

Авизиране и предаване на документи срещу плащане или акцепт -  

0.2%, мин. EUR 35 max. EUR 600 

Изпращане на документи за инкасиране или акцепт

0.2%, мин. EUR 35 max. EUR 600 


Гаранции и контрагаранции

Услуга

Такса

 

Лева

Валута

Такса SWIFT за излъчване на промяна по гаранция 

- EUR 15.00

Консултации по условията на гаранция, издадена (или предстои да бъде издадена) в полза на клиент на банката

60.00 лв.  EUR 30.00

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon