новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на бизнес клиенти, в сила от 01.08.2022 г.

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 01.08.2022 г. Банка ДСК променя приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на бизнес клиенти, както следва:

Извлечения от клиентска сметка
УслугаТакса
Извлечение на хартиен носител  по искане на клиент ЛеваДДС
 - до 10 страници BGN 25 BGN 5
 - над 10 страници (на страница) BGN 2,50 BGN 0,50


Електронни канали за бизнес клиенти
УслугаТакса
 ЛеваВалута
 Месечна такса за оперативно обслужване - ПП „Мултикеш“ BGN 70 EUR 35


Забележка: Клиентите, ползващи само ПП "Мултикеш" не дължат месечна такса за поддържане и оперативно обслужване за интернет банкиране ДСК Директ. Клиентите, ползващи ПП „Мултикеш“ и интернет банкиране ДСК Директ, дължат такса за ползването на всеки от електронните канали.

Електронни канали за бизнес клиенти
УслугаТакса
 ЛеваЛева
Вътрешнобанкови преводи в лева Тарифа „Обем“ Тарифа „Старт“
Кредитен превод, вкл. с бъдещ вальор/ Иницииране на нареждане за директен дебит BGN 0,50 BGN 0,70
Изпълнение на периодичен кредитен превод BGN 1,00 BGN 1,00

Междубанкови преводи в лева Тарифа „Обем“ Тарифа „Старт“
 Кредитен превод през БИСЕРА, вкл. с бъдещ вальор/       Иницииране на нареждане за директен дебит BGN 1,30 BGN 1,50
 Изпълнение на периодичен кредитен превод през БИСЕРА BGN 1,50 BGN 1,50
 Кредитен превод през RINGS BGN 10,50 BGN 11,50

Електронни канали за бизнес клиенти
УслугаТакса
 ВалутаВалута
Вътрешнобанкови преводи във валута Тарифа „Обем“ Тарифа „Старт“
Кредитен превод, вкл. с бъдещ вальор/ Иницииране на нареждане за директен дебит EUR 0,59 EUR 0,95
Изпълнение на периодичен кредитен превод EUR 1,35 EUR 1,35

Междубанкови преводи във валута, вкл. кредитен превод с бъдещ вальор Тарифа „Обем“ Тарифа „Старт“
Кредитни преводи в евро към други банки в ЕИП   
- за суми до 100 000 лв. EUR 0, 66 EUR 0,77
- за суми от и над 100 000 лв. EUR 5,37 EUR 5,88
- експресен кредитен превод EUR 5,37 EUR 5,88

ПОС услуги – Физически лица и бизнес клиенти
УслугаТакса
Месечен абонамент за получаване на ПОС справки Лева
- дневни BGN 20
- седмични BGN 10
- месечни BGN 5

Други услуги, свързани с дейността на банката
УслугаТакса
Издаване на електронно удостоверение / банкова референция чрез интернет банкиране ДСК Директ
(на български език)*:
ЛеваДДС
 - с информация за сметки на клиента, вкл. продължителност на отношенията с банката** BGN 30 BGN 6
 - с информация относно задължения към банката по предоставени кредити и банкови гаранции** BGN 75 BGN 15

Забележка: Таксата се формира от всеки отделен маркиран избор на клиента от съответния тип информация в интернет банкирането ДСК Директ. При издаване на английски език, таксите се удвояват.*


Разплащания и преводи
УслугаТакса
Транзакции, извършвани в офис на Банка ДСК Лева
Междубанкови изходящи преводи в лева:
Наличен паричен превод:
   - през БИСЕРА 3%, мин. BGN 30
   - към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане / вносна бележка 3%, мин. BGN 50
   - през RINGS 3%, мин. BGN 50
Кредити - бизнес клиенти
УслугаТакса
 ЛеваВалута
Учредяване и заличаване на обезпечения:
   Действия по вписване на ипотека BGN 40 EUR 20
   Заличаване на ипотека BGN 70 EUR 35

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon