новини
Новини и уведомления

Започна обновяването на концертна зала „Катя Попова“ в гр. Плевен

Стартираха строително-монтажните дейности по обновяването на концертна зала „Катя Попова“ в гр. Плевен. Част от инвестицията, с обща стойност 2 653 318 лв., се финансира с нисколихвен кредит в размер на 393 684 лв., предоставен от „Банка ДСК“ АД и „Регионален фонд за градско развитие“ АД, който има мандат от Фонд на фондовете за управление на Фонда градско развитие за Северна България.

Заемните средства са част от финансовия инструмент Фонд за градско развитие Север, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът е подпомогнат и с безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 253 370 лв. по Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на същата програма.

Проектът ще обезпечи въвеждането на мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрива и съществуващите санитарни възли, подмяна на инсталациите, облицовките, настилките и седалките в концертната зала. Предстои да бъде инсталирано ново оборудване за озвучаване и техника за контрол на сценичните дейности.

За осигуряване на достъпна архитектурна среда, е предвидено изграждането на външен асансьор, специална платформа между етажите, както и създаването на специални зрителни места в залата.

Обновлението на сградата ще създаде предпоставка за обогатяване на културната програма на общината и репертоара на Плевенската филхармония, както и за провеждането на събития от международен характер в града. Изпълнението му ще повиши привлекателността на културните мероприятия сред гражданите и ще насърчи участието хора от всички социални групи в живота на града.

Регионален фонд за градско развитие и Банка ДСК са доверен партньор на община Плевен. По друг съвместен проект бяха успешно обновени части от централната пешеходна зона, включваща пл. „Свобода“ и ул. „Васил Левски“, и автогарата на града.

---

За Регионален фонд за градско развитие АД (РФГР, www.jessicafund.bg)

Регионалният фонд за градско развитие има мандат от Фонда на фондовете за управление на Фонд Север, част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. РФГР финансира публични и частни проекти при преференциални условия, което дава възможност за реализиране на проекти с висока обществена значимост в 17-те най-големи града от Северна България, които трудно биха били финансирани по традиционните банкови условия. Фонд Север е естествено продължение на инициатива JESSICA от предходния програмен период, чийто рециклиран ресурс остава на разположение за допустими градски проекти в Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен.

За Фонд на фондовете:

Основната дейност на Фонда на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020.

Дружеството управлява публичен ресурс в размер на над 660 милиона евро и предлага на пазара широк диапазон от продукти за финансовия сектор, включително финансиране, гаранции, фондове за дялово инвестиране и редица други.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon