новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

ЕБВР и Банка ДСК в подкрепа на българския бизнесЛимитът за споделяне на риска е увеличен на 75 млн. евро 


  • ЕБВР и Банка ДСК обединяват сили чрез споразумение за споделяне на риска без финансиране
  • Сегашният лимит за споделяне на риска се увеличава от 30 на 75 млн. евро
  • Новите финансови средства способстват за увеличаването на конкурентоспособността на МСП в България

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Банка ДСК обединяват сили чрез споразумение за споделяне на риска, чиято цел е предприятията в България да получат по-добър достъп до финансиране.

Двете институции подновяват рамковото споразумение за споделяне на риска без финансиране и увеличават лимита по него от 30 на 75 млн. евро.

Първото споразумение е подписано със Сосиете Женерал Експресбанк през април 2017 г. по линия на Програмата на ЕБВР за споделяне на риска. През 2018 г. Сосиете Женерал договори продажбата на своя мажоритарен дял в Експресбанк на Банка ДСК. Интеграцията на Експресбанк в Банка ДСК приключи успешно през май 2020 г.

Банка ДСК е част от OTP Group — най-големият доставчик на финансови услуги в Унгария и регионален лидер в Централна и Източна Европа. Дългогодишен лидер в банкирането на дребно, Банка ДСК затвърди водещата си позиция в банковото обслужване както на граждани, така и на предприятия, и е банката с най-много клиенти в България.

Програмата за споделяне на риска (ПСР) е една от трите основни финансови програми на Инициативата за малкия бизнес на ЕБВР — стратегическа инициатива, насочена към подкрепа и развитие на малки и средни предприятия (МСП).Тя е разработена, за да може ЕБВР да участва в кредитните експозиции на своите банки-партньори, с или без предоставяне на паричен ресурс. ЕБВР ще споделя риска в индивидуални кредити, отпускани от  Банка ДСК на местни предприятия, които отговарят на условията на програмата.

Анка Йоана Йонеску , директор на ЕБВР за България, заяви: „Изключително доволни сме, че продължаваме да прилагаме в България нашия инструмент за споделяне на риска в сътрудничество с Банка ДСК. ЕБВР остава вярна на ангажимента си да подкрепя конкурентоспособността на местните предприятия. Увеличеният размер на инструмента ще способства за по-доброто обслужване на техните финансови потребности в настоящия труден период“.

С новото споразумение още повече укрепваме и разширяваме нашето сътрудничество с ЕБВР. Отпускането на средства по новата линия няма да се различава съществено от стандартния процес на кредитиране. Схемата за споделяне на риска ще позволи на българските предприятия да получават подкрепа от ЕБВР без допълнителните усложнения и трудности, които обикновено съпътстват трансграничното финансиране. Заедно ще се концентрираме върху два вида проекти, които са приоритет за Банка ДСК — проектите с положителен ефект в областите на въздействието върху околната среда, социалните въпроси и управленските практики от една страна и тези, насочени към увеличаването на конкурентоспособността на местните предприятия, от друга“, заяви Арно Льоклер, изпълнителен директор и ръководител на направление „Управление на риска“ в Банка ДСК.

ЕБВР е сред най-големите институционални инвеститори в България. Досега ЕБВР е участвала с над 275 проекта в страната със средства на обща стойност над 4,3 млрд. евро.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon