новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Онкологичният център в Пловдив е оборудван с нов втори линеен ускорител, финансиран по инициатива JESSICA  • Финансирането по инициатива JESSICA е в размер на 4 млн. лв., като 2 млн. лв. са предоставени от Регионален фонд за градско развитие и 2 млн. лв. – от Банка ДСК.  
  • Над 1.3 млн. души от Пловдивска, Пазарджишка, Смолянска и Хасковска област ще могат да се възползват от модерно медицинско оборудване.

В Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Пловдив е закупен и доставен втори линеен ускорител, финансиран по инициатива JESSICA. Инвестицията, в размер на над 5.84 млн. лв., бе финансирана с JESSICA кредит с размер от 4 млн. лв., както и собствени средства на лечебното заведение. Нисколихвеното финансиране осигури 68% от бюджета на проекта, включващ закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на високотехнологичното оборудване, както и съпътстващите строително-монтажни дейности.

Новият линеен ускорител, произведен от Varian Medical Systems в САЩ, е последно поколение, с пълен капацитет за лъчетерапия и с възможност за радио хирургия. От КОЦ-Пловдив поясняват, че до момента лечебното заведение разполага с един линеен ускорител, който се използва почти денонощно, като дори спиранията за сервизно обслужване водят до нежелано прекъсване на лечението на пациентите. Вторият линеен ускорител ще даде възможност за гъвкавост на КОЦ-Пловдив и ще намали натовареността на съществуващата техника, като паралелно с това ще позволи лъчелечението на по-голям брой пациенти. Предвид факта, че новото оборудване е последно поколение, лечението с него ще е по-щадящо за пациентите от гледна точка на нежелани странични ефекти.

Възможността на новото оборудване да извършва и радио хирургия е съвсем ново направление за лечение на онкологични заболявания, което КОЦ-Пловдив не предлага до момента. След пускането в експлоатация на линейния ускорител болницата предвижда да обучи своите хирурзи, а също така ще търси да привлече и нови специалисти, които да развият радио хирургията, която е един от модерните и щадящи съвременни начини за премахване на злокачествени образования.

Онкологичният център в Пловдив е създаден през 1952 г., за да обслужва населението на областите Пловдив, Пазарджик и Смолян. Днес лечебното заведение разполага с над 240 легла и е предпочитано място за лечение на онкологични заболявания от населението на почти цяла Южна България. КОЦ-Пловдив е най-голямото лечебно заведение, собственост на община Пловдив. С въвеждането в експлоатация на новият линеен ускорител от последно поколение, КОЦ – Пловдив ще може да осъществява лечението на пациентите с пълен капацитет и с високо качество, като ще затвърди позициите си в лечението с модерна специализирана високо-технологична апаратура.

Реализацията на проекта е част от мисията на Регионален фонд за градско развитие и Банка ДСК да финансират проекти с висока обществена значимост, които трудно биха били финансирани при стандартните банкови условия. РФГР, дъщерно дружество на Банка ДСК, управлява инвестиционния процес по инициатива JESSICA под формата на дългосрочно кредитиране на публични и частни проекти за градско развитие в 6-те най-големи града в България – Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Негова основна цел е да подпомогне тяхното устойчиво и балансирано развитие, както и качеството на живот и благополучието на жителите.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon