новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за промяна в Общите условия на „Банка ДСК“ АД за предостаяне на платежни услуги за бизнес клиенти в сила от 11.11.2022 г.

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че считано от 11.11.2022 г. влизат в сила изменения в Общите условия на Банка ДСК АД за продостяване на платежни услуги за бизнес клиенти.

 

От посочената дата банката преустановява предлагането и приемането на Call Code като средство за достъп до услуги, предоставяни чрез Call Center. В тази връзка банката прекратява предлагането на услугите, достъпни с Call Code, в това число и възможността за получаване на информация за наличност, движение и извършени платежни операции по сметки на бизнес клиенти чрез Call Center.

 

Както и до момента, чрез телефонния център на банката, бизнес клиентите ще могат да получават информация за предлаганите от банката продукти и услуги, както и помощ при използване на банкови продукти, за които не е необходима идентификация с Call Code.

 

С всички промени и пълния текст на Общите условия може да се запознаете на интернет страницата на Банка ДСК на адрес https://dskbank.bg, както и във всеки офис на банката. При поискване, Общите условия се предоставят и на хартиен носител.

 

С уважение,

Екипът на Банка ДСК

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon