• News image

  Обратно изкупуване на дяловете на договорни фондове

  Договорните фондове на „ДСК Управление на активи” АД започват обратно изкупуване на дяловете си от 05.12.2005 г.

 • News image

  Старт на договорните фондове

  ДСК Инфо: Г-н Кръстев, през 2005 г. „ДСК Управление на активи” АД получи разрешения от Комисията за финансов надзор да организира и управлява два Договорни фонда. Бихте ли ни казали, какво практически представлява управляващо дружество?

 • News image

  Уникални условия по договорни фондове на ДСК Управление на активи

  Управляващо Дружество “ДСК Управление на активи” АД, от групата на Банка ДСК, започва публично предлагане на дяловете на Договорен Фонд „ДСК Стандарт” и Договорен Фонд „ДСК Баланс” от 1-ви декември 2005 г. Дяловете на Фондове ще се дистрибутират (продават на инвеститорите и изкупуват обратно от тях) чрез по-големите клонове на Банка ДСК в цялата страна.
  Договорните фондове са широко разпространени в развитите страни схеми за колективно инвестиране в ценни книжа и други инвестиционни инструменти на паричните средства предимно на дребните инвеститори. Чрез колективното инвестиране в договорен фонд се снижават инвестиционният риск и разходите по инвестирането за отделните инвеститори, при осигурено професионално управление на инвестициите.

 • News image

  ОТП с печалба от 41 млрд. форинта

  ОТП обяви на 14 ноември  на пресконференция в Будапеща резултатите си за третото тримесечие на 2005 г.

 • News image

  Виолина Маринова бе удостоена с престижна награда

  Виолина Маринова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Банка ДСК , бе удостоена с наградата „Андраш Фай” за особени заслуги в работата си в Банка ДСК, най-успешното дружество на Банка ОТП. Наградата е признание за изключителния принос на Виолина Маринова и личното й участие във финансовите успехи на Банка ДСК, и за организационната и ръководната консолидация на Банката.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5