dskbank team

Покана за търг гр. Пловдив

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА БАНКА ДСК АД

Банка ДСК АД организира открит търг с явно наддаване за продажба на следния имот:

СГРАДА:с идентификатор № 56784.507.1.5 (бивша Палата №5 на Пловдивски панаир) в гр.Пловдив, ул. Цар Борис ІІІ Обединител №37, брой етажи 3, ЗП 1 950 кв.м. и бруто площ на сградата (вкл. сутерен) 4 675  кв.м.

Начална цена на имота, от която започва наддаването: 2 7700 000 лв. без ДДС
ДДС върху началната цена е 554 000 лв.

ДАТА НА ТЪРГА: 27.05.2021 г.

Депозит/гаранция за участие в търга: 100 000 лв.

Стъпка за наддаване в търга: 50 000 лв.

20.04.2021 г. – 20.05.2021 г. е период за закупуване на тръжна документация за участие, огледи на имота, внасяне на депозит/гаранция за участие и подаване на заявление за участие.

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Централно управление на Банка ДСК АД, гр. София, ул. „Г.Бенковски“ № 5, ет. Партер, Деловодство.

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ: гр. София, бул. „Витоша” 15, ет.1, Банка ДСК ЕАД, Дирекция „Недвижими Имоти”.

ЦЕНАТА ЗА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ: 120 лева с вкл. ДДС, която следва да бъде заплатена по сметка
IBAN: BG 41 STSA 9300 0090 0000 26,
BIC: STSABGSF, с титуляр Банка ДСК АД,
основание за превода: „Покупка на тръжна документация”.

Лица за контакт:

Румяна Шуранова
e-mail: rumyana.shuranova@dskbank.bg 
Тел.: 02/80 10 056,
Мобилен: 0889 508 047

Велин Огнянов
e-mail: velin.ognyanov@dskbank.bg 
Тел.: 02/80 10 062,
Мобилен: 0899 835 220

Банка ДСК АД, Дирекция „Недвижими Имоти”

гр. София, бул. „Витоша” 15, ет.1.

Настоящото няма характер на публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), на публично предложение по смисъла на чл. 291 от ТЗ или обява на публичен търг с явно наддаване по смисъла на чл. 337 и сл. от ТЗ.

Още оферти:

 • Апартаменти и гаражи

  2-стаен апартамент

  Силистра, 7500 СИЛИСТРА, Ул.: ДОБРИЧ 105, Вх.: А, Ет.: 10, Ап.: 30, Кад. номер: 66425.501.8732.5.30, СИЛИСТРА

  Цена: 60 000 лв.

  Площ: 65,74

 • Промишлени сгради

  Производствена сграда

  Бургас, 8154 МАРИНКА, УПИ ІІІ-423, в кв.40, Кад. номер: 15-904465-04.12.2018Г, БУРГАС

  Цена: 364 733 лв.

  Площ УПИ: 2232

 • Промишлени сгради

  Производствена сграда

  Благоевград, 2700 БЛАГОЕВГРАД, м. Проевски чифлик-Ш.21, ВТОРА ПО РЕД/СЛЕД ПРОКРЕДИТ/ СГРАДА ИД.04279.15.8.1 В УПИ ИД. № 04279.15.8/ЧАСТУПИ ИД.№ 04279.15.24.ГР.БЛАГОЕВГРАД .М

  Цена: 1 082 880 лв.

  Площ УПИ: 4097

 • Апартаменти и гаражи

  3-стаен апартамент

  Плевен, 5800 ПЛЕВЕН, ДРУЖБА, Бл.: 215, Вх.: З, Ет.: 6, Ап.: 15, Кад. номер: 56722.667.757.13.15, ПЛЕВЕН

  Цена: 78 720 лв.

  Площ: 84,66

 • Апартаменти и гаражи

  3-стаен апартамент

  София, 1000 СОФИЯ, ЛЮЛИН 2, Бл.: 276, Вх.: Е, Ет.: 6, Ап.: E28, Кад. номер: 68134.4356.611.1.28, СОФИЯ

  Цена: 289 840 лв.

  Площ: 92,44

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon