Научете повече за:

Мобилно банкиране за индивидуални клиенти

DSK Smart е приложение за мобилно банкиране на Банка ДСК, което ще предостави достъп на клиентите на Експресбанк до голям брой модерни, иновативни и потребителски ориентирани услуги. Мобилното приложение е достъпно за устройства с операционни системи Android и iOS. На разположение на клиентите са повече функционалности отколкото в BankOn Mobile, които предлагат по-модерно и достъпно банково обслужване, без да е необходимо да се посещават офиси на банката.

Научете повече за DSK Smart тук

1. Нови услуги в DSK Smart

 • Подписване на преводи и документи чрез тоукън-мобилно приложение DSK mToken
  • Мобилно приложение DSK mToken е иновативен метод за потвърждаване на преводи и документи, наредени през интернет банкирането ДСК Директ за индивидуални и бизнес клиенти, както и през мобилното банкиране DSK Smart.
  • DSK mToken е напълно безплатен и се инсталира на мобилен телефон. Потвърждаването на преводи става единствено чрез въвеждане на ПИН код или пръстов идентификатор/лицево разпознаване. Използването му е по-удобно, спестява време и минимизира риска от грешки.
  • Дневен лимити за нареждане на преводи през мобилното банкиране DSK Smart е 10 000 лв. или равностойността им в друга валута.
  • Повече за DSK mToken тук
 • Временно блокиране и промяна на лимити по карта
  • Мобилното банкиране DSK Smart позволява на своите ползватели да управляват по удобен начин средствата по банковите си карти:
  • Временно блокиране и последващо активиране – услугата позволява временно блокиране на банкова карта без посещение на банков офис или обаждане до Контактния център. По този начин се ограничава ползването на картата за желан период от време. Има възможност и за активиране на блокирана карта. Услугата е напълно безплатна.
  • Промяна на лимити по карта – услугата позволява да се променят лимитите по картите за теглене на банкомат, плащане на ПОС терминал и общия 24-часов лимит. Във всеки момент могат да се възстановят и лимитите по Общите условия на Банка ДСК. Услугата е напълно безплатна.
 • Спестовна компонента
  • Безсрочната Спестовна компонента дава възможност за спестяване на средства, като парите остават винаги на разположение, без ограничения за падежна дата, минимални суми, брой тегления или допълнителни такси.
  • DSK Smart дава възможност за ползване на Спестовна компонента с контрол над спестяванията. Чрез опцията Спести/Изтегли може да се прехвърлят средства от и към разплащателната сметка по всяко време на денонощието. Безсрочната спестовна компонента е част от водещата разплащателна сметка и е в същата валута.
 • Виртуална карта
  • Виртуалните карти на Банка ДСК Virtual MasterCard и Virtual Visa се предлагат в лева, eвро и щатски долари. Виртуалната карта е без магнитна лента и ПИН код. Тя е предназначена единствено за онлайн пазаруване в български и международни интернет сайтове и е създадена, така че да осигурява максимална защита на средствата. Картата може да се захранва по всяко време на денонощието чрез опцията Зареди/Върни. Виртуалната карта е част от водещата разплащателна сметка и е в същата валута.
  • За разлика от обикновените дебитни карти, с нея може да се плаща и в някои интернет сайтове, които приемат само кредитни карти.
 • Подаване на заявки за кредит, овърдрафт, кредитна карта
  През мобилното банкиране DSK Smart има опция за бързо и лесно кандидатстване за различни кредитни продукти, с възможност за последващо подписване на договор онлайн или в офис на банката.
 • Запазване на час с консултант
  През DSK Smart може да се резервира час за консултация с експерт за желани банкови услуги в предпочитан офис на Банка ДСК.
 • Нов процес по регистрация (чрез SMS код или чрез интернет банкирането ДСК Директ)
  За получаване на достъп до мобилното банкиране на Банка ДСК - DSK Smart, е необходимо потребителско име и парола за електронните канали на Банката и активиране на приложението по един от следните два начина:
  • Чрез SMS код - кодът за активиране на приложението се получава чрез SMS на посочен мобилен телефон;
  • Чрез ДСК Директ -  кодът за активиране на приложението се генерира чрез интернет банкирането ДСК Директ.
 • Бърза справка преди вход
  Чрез услугата Бърза справка може да се достъпва информация за наличностите на до 3 сметки още преди вход в приложението или чрез уиджет на мобилния телефон/таблет.
 • Онлайн възстановяване на забравена парола
  Изцяло онлайн заявяване на нова парола за ДСК Директ при посочване на потребителско име. Това може да се направи от началната страница на ДСК Директ или през този линк

2. Услуги в DSK Smart, при които има разлика в сравнение с мобилното банкиране на Експресбанк

 • Плащане на минимална вноска по кредитна карта – При формиране на минимална сума за внасяне (за револвиране) по кредитна карта клиентът получава SMS с нейния размер и крайната дата за внасяне (ако има абонамент за SMS известие). В DSK Smart погасяване на задължение по кредитна карта става:
  • чрез функционален бутон Погаси, като се въведе желаната сума за погасяване от разплащателната сметка към сметката на кредитната карта.
  • в офис на Банка ДСК може да се заяви и автоматично покриване на минималната сума за револвиране, прехвърлят се средства от разплащателната сметка към сметката на кредитната карта при наличие на задължение.
 • Избор от списък със запазени получатели. В мобилното банкиране DSK Smart информацията за запазени получатели е изнесена, за удобство на потребителите, в меню Преводи. Потребителите могат да се ориентират бързо и лесно сред всички свои запазени бланки спрямо вида на преводите. При нареждане на превод чрез запазена бланка може да бъде редактирана сума, основание и сметката, от която се изпращат средствата.
 • Създаване на бланки за комунални плащания. Мобилното банкиране DSK Smart към момента не предлага запазване на бланка за плащане на комунални задължения. В приложението можете да платите задължение чрез предварително подготвена бланка от интернет банкирането ДСК Директ или да извършите еднократно плащане.

  Услуги от BankOn Mobile, които няма да се предлагат в DSK Smart
 • Подписване с хардуерен тоукън. След вливането на Експресбанк в Банка ДСК няма да има възможността за заявяване и използване на хардуерен тоукън (устройство за генериране на динамична парола за подписване на платежни нареждания в  интернет банкирането ДСК Директ и мобилното банкиране DSK Smart). Клиентите, които искат да нареждат преводи, и през двата електронни канала, могат да заявят тоукън-мобилно приложение DSK mToken.
 • Създаване на автоматично плащане на комунално задължение и свързаните с него SMS – Услугата няма да бъде достъпна през мобилното приложение DSK Smart, но всички клиенти ще имат възможност да продължат да създават автоматични плащания през интернет банкирането ДСК Директ.
 • Нов междубанков превод във валута може да бъде нареден през меню Преводи на DSK Smart чрез предварително запазена бланка от интернет банкирането ДСК Директ.
 • Нотификации за чакащи плащания/вноски по кредит/битови задължения – Мобилното банкиране DSK Smart не предлага допълнителни нотификации, но предоставя по лесен и достъпен начин необходимата информация на потребителите. Всеки клиент, който желае да бъде информиран допълнително за услугите, които използва, може да заяви SMS известия през интернет банкирането ДСК Директ.
 • Преводи с бъдеща дата – Услугата няма да се предлага в мобилното банкиране към момента на обединяването на двете банки.
 • Промяна на потребителско име – Мобилното приложение DSK Smart не предлага възможност за промяна на потребителско име. Потребителското име може да бъде променено през меню Настройки на интернет банкирането ДСК Директ