Промяна на 24-часови лимити по банкова карта - Банка ДСК

Промяна на 24-часови лимити по банкова карта - Банка ДСК

Вие сами да определите индивидуални лимити за всяка отделна карта, която притежавате - временни или постоянно промени на лимити.

Промяна на 24-часови лимити по карта

За всяка новоиздадена карта 24-часовите лимити за извършване на операции са дефинирани, съгласно условията за конкретния вид карта. Стойностите на лимитите са в български лева, а за карти издадени по сметки в чуждестранна валута, лимитите представляват съответната валутна равностойност на лимитите в лева. Можете да се запознаете с лимитите по общи условия, като изберете съответния вид карта и посетите менюто лимити по карта.

Банка ДСК Ви дава свободата Вие сами да определите индивидуални лимити за всяка отделна карта, която притежавате. Можете да промените само един или всички лимити по картата. Условието за промяна е общият 24-часов лимит да е в рамките на максимално допустимия. Промяната на лимитите може да бъда временна (еднократна) - за извършване на конкретна операция, или постоянна - до следващата промяна, извършена по Ваше желание.

За да промените лимитите си еднократно за извършване на конкретна операция, е необходимо да се обадите в Call Center на Банка ДСК. Ако желаете промяната да е постоянна, е необходимо да посетите поделение на Банката и да заявите своето желание за промяна. При преиздаване на картата, новата карта приема зададените лимитите по старата и не е необходимо отново да ги променяте, освен ако изрично не желаете това.

Можете да промените лимитите по Вашата карта, временно или постоянно, и през Интернет банкирането ДСК Директ, както и през Мобилното банкиране DSK Smart.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати