DSK Bank IT specialists

IT кариера в Банка ДСК

Виж нашите обяви и стани част от Банка ДСК


Обяви за ИТ специалисти

Цифрите не са ни чужди. Но наредени в комбинация, която образува код, могат да бъдат разчетени само от едни определени хора – IT специалистите ни. Затова ценим високо уникалността им.

Ние от Банка ДСК искаме да те накараме да се почувстваш уникален и значим. Как ще го направим? При нас можеш:

 • Да работиш в добра екипна и офис среда;

 • Да създаваш неща от нулата;

 • Да работиш по проекти и автоматизиране на процеси, които ще улеснят както клиентите, така и колегите;

 • Да се учиш от висококвалифицирани специалисти по време на нашата вътрешна IT академия;

 • Да се развиваш и преминаваш на следващо ниво.

Като част от групата на ОТП, ти предоставяме възможност за работа с най-добрите регионални и световни вендори в областта.  

От своя страна ние не търсим просто IT специалисти, ние търсим хора. Хора, които:

 • Да работят с кеф;

 • Да не се страхуват от предизвикателства;

 • Да не се оплитат в мрежата, а да умеят да я подреждат и контролират;

 • Да внимават какво пускат в продукционна среда;

 • Да нямат търпение да се гмурнат в огромното ни море от данни и системи.


Стани ни IT!

 


Активни обяви:

Експерт RPA designer

Централно управление  

Основни задължения:

 • Анализ на нуждите за оптимизация и идентифициране на най-подходящите процеси за роботизация;
 • Комуникация с Бизнеса и анализаторите за формиране на бизнес логиката, детайлна функционална спецификация на изискванията за роботизация и създаване на тестови сценарии;
 • Участие във всички фази на проектите по внедряване на RPA технологии: дизайн, разработка, тестване и внедряване на роботи;
 • Поддръжка на роботите и процесите, оптимизирани с RPA технология.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование в свързана с позицията ИТ сфера;
 • Предходен професионален опит с дизайн и внедряване на RPA технологии; възможност за дизайн и разработка със специализираните софтуери за разработка и внедряване на RPA технологии;
 • Предходен опит в анализ и дизайн на процеси е предимство;
 • Отлични аналитични умения;
 • Силни комуникативни способности и умения за работа в екип;
 • Добро владеене на Английски език.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност;   
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати;
 • Възможност за професионално обучение и развитие.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография с актуална снимка;
 • Мотивационно писмо;

Тестер на банков софтуер / Quality Assurance Специалист

 

Основни задължения:

 • Изготвяне на тестови сценарии за покриване изискванията на функционалната спецификация;
 • Изпълнение на тестове до постигане необходимата функционалност на банковите продукти и софтуерни приложения и анализ на получените резултати;
 • Създаване и актуализация на списък с намерени дефекти/грешки;
 • Изготвя необходимите документи за внедряване в продукционна среда и проследява процеса;
 • Оказване на квалифицирана помощ на потребителите в системата (трето ниво “Help Desk”) при възникнали специфични проблеми.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Опит в областта на тестването на софтуерни продукти и/или банкови системи, на нови функционалности и тяхното приемане от страна на бизнеса;
 • Опит в процеса на изготвяне на Бизнес спецификации и преглед на технически/ функционални спецификации;
 • Способност да анализира и документира дефекти;
 • Умения за приоритизиране на задачите;
 • Много добри умения за комуникация;
 • Ползване на английски език на работно ниво.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност;.
 • Възможност за професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български и английски език – с актуална снимка.

System Architect

Head office

Основни задължения:

 • Participation in the maintenance and management of the current and target architecture portfolio, related to data, applications and infrastructure.
 • Preparation and review of architecture solutions (together with other units in the Bank) that fulfill business requirements, IT strategy and provide optimal resource utilization;
 • Follow-up on the implementation of architecture solutions, participation in amendments when needed.
 • Preparation, review and implementation of processes for technology standards, policies, procedures and best practices for the organization, as well as for external partners;
 • Collaboration and cooperation with Group Architecture teams on Group initiatives;
 • Participate in the description of AS-IS architecture
 • Supporting the technologies and operational models related to the introduction of cloud services and the usage of container orchestration.
 • Provide support for introduction and operation of new solutions.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Bachelor degree in Computer Science/Engineering/other field of Information Technology or Economic; Master degree will be considered an advantage;
 • 2 years working experience in IT as Architect (or similar role) or 5 years working experience as system administrator and/or developer;
 • Knowledge of Architectural principles and practices
 • Ability to develop and justify solution architecture designs
 • Ability to assess rapidly changing technologies and applying to business needs
 • Excellent communication skills with ability to explain technical concepts to non-technical audiences.
 • Ability to work in a team
 • Ability to solve problems under pressure
 • English language (B2)

   

  Big Advantage:

 • Experience with technologies like Docker, OpenShift, , Kafka, API Management tools
 • TOGAF, SAFe or BIAN experience and certification;
 • Experience with cloud technologies and/or containerization
 • Knowledge of or experience with DevOps models.
 • Experience with network technologies

Ние предлагаме:

 • Excellent opportunities for professional and career development in one of Bulgaria’s leading banks;
 • Dynamic and challenging job;
 • Preferences for bank products and services;
 • Annual bonus scheme depending on the achieved results;
 • Preferential conditions for Multisport card;

Необходими документи за кандидатстване:

 • Detailed CV in English with a recent photo

Java Backend Developer

Head office

Основни задължения:

 • Collaborate with cross-functional teams
 • Design, develop and unit test solutions of any size or complexity
 • Produce clean and high-quality code
 • Diagnose defects and provide effective solutions
 • Take part and guide architectural decision sessions
 • Support, coach and share knowledge with other team members

Изисквания за заемане на длъжността:

 • A bachelor's degree and 3+ years of professional experience in Java / Kotlin
 • Profile focused on backend development
 • Deep knowledge and understanding of software development lifecycle best-practices, methods, and conventions like Unit and Integration Testing, Source Code Management, Continuous Integration/Continuous Delivery
 • Experience in container-orchestration platforms such as Kubernetes / Openshift for large scale deployment of micro services is considered as an advantage  
 • Team player
 • Ability to step in new technologies 
 • Advanced English 

Ние предлагаме:

 • Perfect opportunities for professional and career development in a leading Bank in Bulgaria
 • Professional trainings for specific knowledge and skills
 • Top technologies to use
 • Competitive multi-component remuneration and attractive bonus scheme
 • Food vouchers; promo price for Multisport cards; wellness program; discount program with external vendors
 • Healthy working environment within a great team of professionals
 • Office in the heart of Sofia’s city center

Необходими документи за кандидатстване:

 • CV in English with recent photo.

iOS Developer

Head office

Основни задължения:

 • Develop mobile banking applications
 • Implement upcoming new features and fixing bugs
 • Support the entire application lifecycle (concept, design, test, release and support)
 • Produce fully functional mobile applications writing clean code
 • Gather specific requirements and suggest solutions
 • Troubleshoot and debug to optimize performance
 • Design interfaces to improve user experience
 • Research and suggest new mobile products, applications and protocols
 • Stay up-to-date with new technology trends

Изисквания за заемане на длъжността:

 • 2+ years of experience in engineering software, the majority and/or most recent experience of which is with Android (Java) and iOS (Swift) based development
 • Good written and spoken English
 • The ability to complete tasks with minimal supervision
 • Team player

Ние предлагаме:

 • Perfect opportunities for professional and career development in a leading Bank in Bulgaria
 • Professional trainings for specific knowledge and skills
 • Top technologies to use
 • Competitive multi-component remuneration and attractive bonus scheme
 • Food vouchers; Promo price for Multisport Cards; Wellness program; Discount program with external vendors
 • Healthy working environment within a great team of professionals
 • Office in the heart of Sofia’s city center

Необходими документи за кандидатстване:

 • CV with a recent photo.

Data Scientist

Head office

Основни задължения:

 • Your main responsibility is to apply the scientific approach in the bank’s analytical projects;
 • You will be working alongside methodology experts, data engineers and business teams who will rely on you to introduce modeling algorithms, define explanatory variables, ensure data sampling is done correctly and deliver accurate and insightful models;
 • You will be charged to collaborate with the business teams on developing tools for insights generation and guiding your newly evangelized colleagues in results interpretation;
 • You will take part in all the activities starting from design and architecture all the way to model deployment so there will be a lot of opportunities to learn in this position.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • You are familiar with the basic modeling algorithms: regression, logistic regression, decision trees, clustering, know how these algorithms behave, how to interpret their results, and you able to decide which one to use in a given situation;
 • You have experience in creating variables and KPIs with high predictive power;
 • A basic knowledge in sampling, sample boosting, training / testing set selection techniques and understand the concepts of overfitting and selection bias;
 • A background in statistics and experience in explaining models & results to a business audience;
 • Strong presentation and communication skills;
 • Solid analytical skills, structured thinking, project approach;
 • Pro-activity, curiosity, Flexibility, ability to work in teams.

Ние предлагаме:

 • Visibility and important role in a growing team at a successful international bank;
 • Fast changing business environment with exciting challenges and diverse work content;
 • Opportunity to get valuable insights and deep understanding of banking industry;
 • Steep learning curve and other development opportunities to shape and advance your career path;
 • Competitive compensation scheme including different bonus opportunities based on performance, wide range of benefits;
 • Dynamic, young and innovative team;
 • Attractive and modern working environment with great location in the heart of Sofia.

Необходими документи за кандидатстване:

 • CV with recent photo.

BI Analyst in Advanced Analytics

Head Office

Основни задължения:

 • Support use-case model development by visualizing complex relationships in data and building reports and dashboards;
 • Perform internal and external analyses, including regular and adhoc reporting and data extraction in order to support various strategic decisions in all areas within the bank;
 • Analyze big database structures, which will be used as core sources of decision-making insight in the process of developing new products, creating pricing strategies, and taking other business decisions;
 • Conduct preliminary analysis and verification of data for consistency and logical relations, as well as for compliance with the business requirements and rules;
 • Participate and contribute to discussions of key projects, including presenting significant findings from the conducted analysis in front of DSK Bank’s management;
 • Perform detailed analysis of ad-hoc business issues;
 • Create a knowledge base with Lessons Learned and Best Practices.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Excellent analytical and data visualization skills;
 • Relevant professional experience in a data analytics role will be considered an advantage;
 • Relevant University/College degree in Economics/Finance/Mathematics/Statistics or other related field;
 • Proactivity, curiosity, flexibility, ability to work in teams;
 • Professional business English knowledge (both written and oral);
 • Must have experience in visualizing complex insights using Plotly , matplotlib, ggplot 2 , etc.; experience with dashboarding tools desired (e.g., Shiny, Dash, Tableau);
 • Proficient knowledge of MS office tools (MS Excel, MS Powerpoint).

Ние предлагаме:

 • Exciting role in a growing, dynamic, and innovative team at a successful international bank;
 • Fast changing business environment with exciting challenges and diverse work content;
 • Opportunities to contribute to projects with significant impact on the performance of the Bank;
 • Opportunities to get valuable insights and deep understanding of the banking industry ;
 • Steep learning curve and numerous development means to shape and advance your career path;
 • Competitive compensation scheme including different bonus opportunities based on performance, wide range of benefits;
 • Attractive and modern working environment with great location in the heart of Sofia.

Необходими документи за кандидатстване:

 • CV in English with a recent photo 

DevOps /Cloud Engineer

Head office

Основни задължения:

 • Develop and maintain idempotent development/team environments
 • Develop/maintain optimized deployment scripts and pipelines, application and system monitors
 • Build deployment packages
 • Participate in an agile environment being an active member of the team bridging the gap between development and operations engineering worlds
 • Ensure scalability, resilience, security, and availability of the software products

Изисквания за заемане на длъжността:

 • A bachelor's degree and 3+ years of experience required in a Systems/Infrastructure/DevOps role
 • Cloud skills and experience with AWS/Azure
 • Strong scripting/automation skills within at least one programming language
 • Experience using continuous integration and continuous delivery tools (Jenkins/Maven/Mercurial)
 • Understating of and practical experience using version control systems
 • Experience of packaging software artefacts in one of the Linux package formats (e.g. APT/RPM)
 • Working knowledge of network fundamentals and network troubleshooting tools
 • Excellent verbal and written English

Ние предлагаме:

 • Perfect opportunities for professional and career development in a leading Bank in Bulgaria
 • Professional trainings for specific knowledge and skills
 • Top technologies to use
 • Competitive multi-component remuneration and attractive bonus scheme
 • Food vouchers; Promo price for Multisport Cards; Wellness program; Discount program with external vendors
 • Healthy working environment within a great team of professionals
 • Office in the heart of Sofia’s city center

Необходими документи за кандидатстване:

 • CV with recent photo.

.NET back-end Develop

Head Office

Основни задължения:

 • Collaborate with cross-functional teams
 • Design, develop and unit test solutions of any size or complexity
 • Produce clean and high-quality code
 • Diagnose defects and provide effective solutions
 • Take part and guide architectural decision sessions
 • Support, coach and share knowledge with other team members

Изисквания за заемане на длъжността:

 • A bachelor's degree and 3+ years of professional experience in Microsoft .NET Core
 • Profile focused on backend development
 • Deep knowledge and understanding of software development lifecycle best-practices, methods, and conventions like Unit and Integration Testing, Source Code Management, Continuous Integration/Continuous Delivery
 • Experience in container-orchestration platforms such as Kubernetes / Openshift for large scale deployment of micro services is considered as an advantage  
 • Team player
 • Ability to step in new technologies 
 • Advanced English 

Ние предлагаме:

 • Perfect opportunities for professional and career development in a leading Bank in Bulgaria
 • Professional trainings for specific knowledge and skills
 • Top technologies to use
 • Competitive multi-component remuneration and attractive bonus scheme
 • Food vouchers; Promo price for Multisport Cards; Wellness program; Discount program with external vendors
 • Healthy working environment within a great team of professionals
 • Office in the heart of Sofia’s city center

Необходими документи за кандидатстване:

 • Detailed CV in English with a recent photo 
Кандидатствай:

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ АД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ АД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ АД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още позиции

Relationship manager Large Corporates

Head office

Експерт RPA designer

Централно управление  

UX/UI Expert

Head office

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати