новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК издава годишен отчет за корпоративна социална отговорност

Българските фирми са в началото на процеса на отчитане на своята корпоративна социална отговорност  (КСО). Банка ДСК е една от първите компании в България и първата банка в страната, която публикува годишен отчет за дейността си за 2008 г.

Публикуването на годишен отчет по модела на Банка ОТП е първата видима стъпка към структурирана корпоративна социално отговорна дейност на Банка ДСК. Годишният отчет за корпоративната социална отговорност на Банка ДСК за 2008 г. е пилотен проект, който ще бъде последван от Румъния, Словакия, Украйна, Черна гора и Хърватска. Всички дейности по КСО са в синхрон с дейностите и целите на собственика на Банка ДСК – Банка ОТП.

Одобрена е стратегия за  КСО за 2009 г. и съответно план за дейностите за годината. Стратегически фокусираните КСО дейности ще подпомогнат Банка ДСК да остане лидер по доверие сред отребителите на банкови и финансови услуги в страната.

Отчетът е издържан в съответствие с насоките на Глобалната инициатива за отчитане GRI (Global Reporting Initiative) G3 – най-използваната по света методическа рамка  за отчитане, гарантираща достоверност на данните и открит и откровен подход към тяхното интерпретиране. Отчетът съдържа над 20 индикатора от всяка една от областите: икономика, околна среда, човешки права, работна среда, отговорност при формирането на продуктите и услугите.

Годишният отчет на КСО ще представлява интерес за служителите, собствениците, клиентите, организациите, които Банка ДСК подкрепя, медиите, банковата общност, неправителствени организации и обществото като цяло, държавни органи и регулатори, доставчици.

Годишният отчет за корпоративната социална отговорност на Банка ДСК може да бъде намерен в електронен вариант на dskbank.bg

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon