новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК стартира програма за лоялни клиенти

Инициативата дава възможност притежателите на карта от Банка ДСК да бъдат насочвани към определени търговски партньори
Банка ДСК стартира програма за лоялни клиенти. Целта е да бъдат предложени приоритетно обслужване и различни привилегии за лоялни клиенти на банката.
Повече от шестдесет години Банка ДСК е предпочитан партньор на своите клиенти, символ на стабилност и взаимно доверие на банковия пазар в България.
Като част от унгарската банкова група ОТП банката многократно е доказала, че е сигурен и коректен партньор на бизнеса, като е предоставяла финансиране на малки и средни предприятия и корпоративни клиенти.
Банка ДСК води политика за запазване на екологичната и социалната устойчивост. Част от корпоративната и социалната отговорност е подкрепата на редица събития и инициативи. Така банката надгражда взаимоотношенията с клиентите си не само чрез партньорство в бизнес отношенията, но като създава добавена стойност за потребителите на разнообразни стоки и услуги.
Служителите на банката работят за удовлетвореността на клиентите си от различни сфери на икономиката. Именно с тази цел е създаден и се развива и най-новият проект на Банка ДСК - лоялна програма за нейните картодържатели. Банката разполага с богато портфолио от картови продукти и услуги. Картодържателите са над 1 300 000 души, разделени в различни клиентски сегменти. Лоялната програма създава възможност клиентите, които имат дебитна или кредитна карта, издадена от Банка ДСК, да бъдат насочени към определен търговец или към мрежа от търговски партньори. Това се постига чрез разнообразни кампании през програмата за лоялност на Банка ДСК и чрез множеството от комуникационни канали за връзка с клиентите, които се използват за популяризиране на кампаниите, провеждащи се в обектите на различни търговци.
Какъв е механизмът на кампаниите:
- Информацията за дадена кампания стига до клиентите чрез различни информационни канали и маркетингови инициативи
- Когато плати с дебитна или кредитна карта на Банка ДСК на ПОС на съответния търговски партньор, всеки клиент получава определена награда:
- Незабавна отстъпка
- Отстъпка, която се натрупва с всяка покупка и се усвоява по сметката на клиента на определени периоди от време
- Награди, които се усвояват при следващо посещение
- Други.
Основно предимство на лоялната програма е, че натрупването и усвояването на наградите става в реално време. т.е. в момента на осъществяване на плащането с карта на ПОС терминално устройство.
Наградите водят до: - увеличаване на броя клиенти, които пазаруват в търговския обект - увеличаване честотата на посещенията им
- увеличаване броя на покупките в съответния обект
- увеличаване на стойността на направените покупки
- нарастване на месечния оборот на клиент и т.н.
В резултат нарастват като цяло оборотите и печалбата на търговския партньор. Допълнителни положителни ефекти:
- повишава се финансовата култура на клиентите
- намалява времето, в което се обслужват
клиентите на касата - намаляват възможностите за разминаване
в касовата наличност и др.
Банка ДСК вече е провела няколко успешни
кампании с различни значими и перспективни
търговски партньори.
Резултатите са красноречиви:
- В рамките на 1.5 месеца оборотът на търговците се увеличава до 40%
- За същото време броят на покупките нараства с до 25%
- Броят на новопривлечените клиенти в магазините на търговските партньори на банката (такива, които не са пазарували в тези обекти в последните 6 месеца), нараства с до 25%.
Тези резултати още веднъж доказват професионализма на екипа от експерти на банката и ефекта от успешното сътрудничество с търговските й партньори. В сегашната икономическа среда Банка ДСК е готова отново да встъпи в ролята си на доверен партньор на бизнеса в България, като подкрепи значими бизнес инициативи чрез съвместни кампании с различни търговски партньори. Пример за това е кампанията между Банка ДСК и един оттърговските й партньори, която ще се проведе от 3.07 до 3.09. 2014 г. Тя ще важи за покупки на ПОС на търговец с дебитна или кредитна карта на физически лица, издадена от Банка ДСК. При плащане с карта търговският партньор на банката ще предоставя директна отстъпка в размер на до 5% от стойността на извършените покупки.
Повече информация за възможностите за включване в програмата на Банка ДСК и за провеждане на кампании можете да получите от нашите корпоративни мениджъри.
Информация за текущи и предстоящи кампании можете да откриете на корпоративния сайт на банката - dskbank.bg, и на Фейсбук страницата на Банка ДСК -www.facebook.com/DSKBank

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon