новини
Новини и уведомления
News image

Нови взаимни фондове в Банка ДСК

Инвестициите в тях могат да донесат много по-висока доходност за клиентите, отколкото традиционните спестявания  

 На 27 февруари 2007 г. Банка ДСК проведе пресконференция, на която обяви разширяването на дейността си в областта на предлагане на взаимни фондове.
 На пресконференцията присъстваха Виолина Маринова, главен изпълнителен директор, Диана Митева и Доротея Николова, изпълнителни директори на Банка ДСК, Шандор Салай, главен изпълнителен директор на унгарското управляващо дружество ОТП Фонд Мениджмънт, и Джеймс Моън, директор за Централна и Южна Европа на швейцарското управляващо дружество Ю Би Ес Глобал Асет Мениджмънт.

В края на 2006 г. Банка ДСК разшири продуктовата си гама в областта на спестовните схеми. Банката започна да предлага дялове на два унгарски взаимни фонда, – “ОТП Централно-европейски фонд в акции” и “ОТП Международен фонд в акции – Ю Би Ес (UBS) Фонд на фондовете”. Двата фонда се управляват от Управляващото дружество “ОТП Фонд Мениджмънт Пте Лтд”, което е пазарен лидер в Унгария и към края на януари 2007 управлява активи на стойност 4,79 милиарда евро.

Дяловете на двата нови фонда са деноминирани в евро и могат да бъдат закупени в 113 точки на продажба от клоновата мрежа на Банка ДСК. 

Инвеститори във фондовете могат да бъдат както физически, така и юридически лица – институции и фирми. Няма ограничение за сумата, с  която потенциалните потребители на фондовете участват.

Доходностите, които може да очакват клиентите, са съизмерими с  движението на европейските и други международни индекси. 

С предлагането на двата нови фонда, Банка ДСК разширява инвестиционните възможности за клиентите си. С новите фондове клиентите ще могат да разпределят средствата си в повече инвестиционни продукти,  да управляват парите си по-добре чрез диверсификация на риска.

 “ОТП Международен Фонд в акции – Ю Би Ес Фонд на фондовете” е взаимен фонд за ценни книжа от отворен тип, учреден в Унгария, който предлага достъп до развитите пазари на акции в Европа, Америка и Азия. Портфейлът на фонда се състои от дялове на  фондове, управлявани от швейцарското управляващо дружество  UBS Global Asset Management – едно от най-големите институционални дружества за управление на активи в света. То е и консултант на фонда. Фондът притежава високо диверсифициран портфейл чрез индиректна инвестиция в около 600 различни акции, което намалява рисковете.

 „ОТП Централно-европейски фонд в акции” е взаимен фонд за ценни книжа от отворен тип, учреден в Унгария и отговаря на правилата, приложими към Европейските фондове. „ОТП Централно-европейски фонд в акции” предлага на инвеститорите възможността да се възползват от доходността на капиталовите пазари  в Централна и Източна Европа, като инвестира активите си във водещи компании от региона.

Трябва да се има предвид, че стойността на дяловете на взаимните фондове, както и доходът от тях, могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и съществува риск да не се възстанови  инвестицията  в пълен размер. Инвестициите в дялове на взаимните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Резултатите от дейността на взаимните фондове нямат връзка с бъдещите резултати от тяхната дейност.

Двата нови фонда предлагат на българските инвеститори уникална възможност за участие в глобалните и регионални пазари  на акции при ниски разходи. Инвестициите в тях могат да донесат много по-висок доход от обикновените банкови депозити, като следва да се отчита и по-високото ниво на риск. Със закупуването на дялове от тези фондове, клиентите поверяват парите си на опитни професионалисти на международните пазари на ценни книжа.
       
Дяловете на двата фонда, управлявани от ОТП Фонд Мениджмънт, са с висока ликвидност, т.е. техните дялове могат да бъдат продадени веднага щом подадете заявка за това.

Повече от година Банката предлага трите български фонда на управляващото си дружество ДСК Управление на активи, които показаха  забележително представяне, като реализирани доходности и нарастване на активи под управление.

Взаимните фондове са добре познати в развитите страни, управляват активи в милиарди евро и имат добре развита регулативна база. Българският инвеститор все по-често обръща поглед към по-съвременните и по-доходоносни продукти като взаимните фондове.

Макар, че съществува риск цената на дяловете на фондовете да се понижи, тези т.нар. колективни схеми са доказали във времето, че могат да донесат много по-добър доход в сравнение с обикновения депозит.

Годишни доходности за 2006 г.

ОТП Международен фонд
в акции – UBS фонд на фондовете - 10,20% 

 
ОТП Централно-европейски фонд в акции - 19,32% 

Информацията за новите фондове, предлагани от Банка ДСК можете да намерите в сайта на Банката: https://dskbank.bg

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати