новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Парите са пари, когато са в движение

Раздвижи спестяванията си с ДСК Фонд Паричен Пазар
Възможност за атрактивна доходност при ежедневен достъп до Вашите средства. Без изисквания за минимален срок и без такси за транзакции с дяловете на фонда. Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектите и правилата на фондовете, управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт" са достъпни в клоновете на Банка ДСК, които дистрибути-рат дялове на фондовете и на dskbank.bg

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon