• News image

  Банка ДСК с приз за дългогодишно партньорство от SOS Детски селища България

   Главният изпълнителен директор на Банка ДСК г-жа Виолина Маринова получи грамота и плакет за дългосрочна дарителска подкрепа на SOS Детски селища от националния изпълнителен директор на сдружението Пламен Стоянов                

 • News image

  Плащанията с карта Visa в кино Арена носят награди

  Като банка партньор на компанията за разплащания Visa, Банка ДСК се присъедини към  новата промоционална кампания С Visa – когато си жаден за кино. Всяко плащане на стойност минимум 5 лв., извършено от клиент на Банката с карта Visa в кината от веригата Арена, дава шанс за награда. След като регистрира плащането, клиентът трябва да изтегли талон на касата и може да спечели бутилка сок Cappy или изворна вода.
  Периодът на промоцията е 20 юни – 15 август 2015 г.

 • News image
 • News image
 • News image

  По силата на междуправителствено споразумение Банка ДСК e задължена да идентифицира американските данъкоплатци сред клиентите си

  Република България и Съединените американски щати са сключили Споразумение за въвеждане в действие на данъчния закон на САЩ – Foreign Account Tax Compliance Act  (FATCA).  Споразумението поражда задължение към българските банки да идентифицират американските данъкоплатци сред клиентите си и да предоставят един път годишно на НАП информация относно салдата и доходите с произход финансовите сметки на клиентите, попадащи под обхвата на въпросния закон. Това е общо и безусловно задължение на регистрираните в страната банки или клонове на чужди банки, както и на някои други местни финансови институции. Споразумението цели да установява, възпира и възпрепятства случаите на избягване на плащането на данъци от американски граждани или жители, които пряко или непряко инвестират извън САЩ чрез чуждестранни финансови институции.