Срочен влог

„ДСК Премиум“

icon-time
Срок – 3, 6, 12 и 24 месеца


icon-money
Валута – BGN, EUR, USD

 


icon-pack

Минимална сума за откриване – 50 000.00 валутни единици

icon-card
Без възможност за довнасяне на средства по вече открит срочен депозит

icon-documents
Без възможност за частично теглене от открит вече депозит


icon-lock
Без автоматично подновяване 

icon-documents
Лихвен процент – по Лихвен бюлетин 

Свържете се с нас,
за да Ви запознаем с възможностите!

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС ЗА СРЕЩА