• News image

  Банка ДСК продължава срока на промоционалните кредитни кампании за граждани

  Банка ДСК продължава срока на провежданите промоционални кампании по новоразрешавани кредити за текущо потребление и по жилищни и ипотечни кредити на граждани, предоставяни в лева и евро, до 29.02.2016 г. включително.
  На своите клиенти Банката предлага и гъвкави възможности за предоговаряне на условията по потребителски и жилищни кредити.
  Подробна информация относно условията на промоционалните кампании може да получите в най-близкия до Вас офис на Банка ДСК  или на корпоративния й сайт.

 • News image

  Резултати на Група ОТП за деветте месеца на 2015 г.

  Въпреки регистрирания спад в печалбата на Групата за третото тримесечие,  първите девет месеца показват позитивни тенденции на годишна база. Банковата група продължава да демонстрира висока ликвидност и капиталва адекватност
  Счетоводната печалба  за деветте месеца след данъци възлиза на  36.5 милиарда форинта срещу загуба от 113.2 милиарда форинта за същия период миналата година. Такива сравнения са трудни поради големите вариации на статиите с корективен характер, които във финансовите резултати на Групата за деветте  месеца представляват повече от 67 милиарда форинта срещу 221 67 милиарда форинта за същия период миналата година.

 • News image

  Банка ДСК и Национален гаранционен фонд ЕАД с гаранционна схема в подкрепа на малкия и среден бизнес

  На 05.11.2015 г. Банка ДСК ЕАД и „Национален гаранционен фонд” ЕАД подписаха Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити, с което изразяват взаимната си воля за осъществяване на съвместна дейност, чрез механизъм за споделяне на риска при финансиране на малките и средни предприятия в България.

 • News image
 • News image

  Банка ДСК обявена за българския победител в банковата класация на bne IntelliNews

  С възвръщаемост на собствения капитал от 21.71 притежаваната от Банкова група ОТП и втора по големина в страната, Банка ДСК печели призовото място в крайното класиране.
  Годишната банкова класация на  базираното в Лондон издание bne IntelliNews, посветено на бизнеса, икономиката  и финансите на страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа, определи Банка ДСК  за победител сред банките в България. Основният показател, на базата на който е извършена класацията на банките в повече от 30 страни в региона, е възвръщаемост на собствения капитал,  като са взети под внимание и растежът на активите и печалбата на класираните банки.