• News image

  Peзултати на Група ОТП за деветте месеца на 2014 г.

  Резултатите на Групата за третото тримесечие надхвърлят очакванията на анализаторите с 19%, а Банката отчита прилична печалба след данъци. Намаляване на общите приходи,   подобряване на разходната ефективност, стабилно ниво на кредитите със забава над 90 дни, по-висок коефициент на покритие с провизии, продължаващо подобрение на ликвидността и отлична капиталова адекватност са ключовите характеристики на представянето на Групата през третото тримесечие

 • News image

  Банка ДСК представи нови финансови продукти и възможности на бизнес форума "Аутсорсинг дестинация България"

  Бизнес събитието се проведе на 30 октомври т.г. в град Пловдив, като в него участваха над сто фирми, работещи или възнамеряващи да открият предприятия в бизнес зоните  на  град Пловдив. Форумът се организира от фирма Industry Watch България, с финансовата подкрепа на Банка ДСК и беше посветен на ИТ, аутсорсинг бизнеса и системата на обучение в тези две сфери, както и на повишаването на качеството и ефективността им. Участниците дискутираха теми свързани с добрите практики и възможностите за развитие в сектора, бяха разгледани и различини казуси и тенденции, както и възможностите за ползване на финансиране и различните инстументи за неговото осъществяване.

 • News image

  Собственикът на Банка ДСК - унгарската Банка ОТП успешно премина тест за устойчивост

  Банка ОТП се представи успешно на стрес теста, който Европейската централна банка (ЕБЦ) и Европейското банково управление (ЕБУ) проведоха в продължение на 12 месеца

 • News image
 • News image

  Главният изпълнителен директор на Банка ДСК Виолина Маринова подава оставка като член на УС на БСК

  Във връзка с анонсираното миналата седмица искане на синдикатите и сдруженията на работодателите за оставката на УС на БНБ и на главния гуверньор Иван Искров поради несъгласието им с действията на банковия регулатор във връзка с разпродажбата на кредити на ТБ „Виктория“ - част от групата на Корпоративна търговска банка (КТБ), главният изпълнителен директор на Банка ДСК Виолина Маринова заяви намерението си да подаде оставка като член на УС на Българската стопанска камара (БСК). Причината за това е несъгласието на г-жа Маринова с изразената позиция на БСК - една от съсловните организации подписали искането. Според Виолина Маринова позицията на БСК крие сериозен риск от разклащане на устоите на българската банкова система.