стоков кредит-кеп банка дск

Полезна информация

Повече информация във връзка с
продукти и услуги на Банка ДСКИзисквания при плащания в интернет с банкови карти

Банка ДСК осигурява на своите клиенти най-високо ниво на защита при онлайн разплащания с карти. Когато пазарувате при търговци, които участват в програмите за сигурни плащания VISA Secure и Mastercard ID Check, се изисква транзакциите да бъдат потвърждавани двуфакторно, съгласно съвременните регулаторни изисквания.

Важно е да знаете, че с Вашата карта ще можете да извършвате онлайн плащания и при търговци, които не са включени в програмите за сигурност на картовите организации.

Какви са методите, с които ще потвърждавате плащанията си в интернет?
 • DSK mToken - мобилно приложение за потвърждаване на преводи наредени през интернет банкирането ДСК Директ за индивидуални и бизнес клиенти, както и през мобилното банкиране ДСК Смарт. Банка ДСК  разшири функционалността на мобилното приложение, включително и за потвърждаване на онлайн покупки с банкови карти.

 • Статичен ПИН код - в допълнение към еднократната 3-D парола. Статичният ПИН се създава от клиента за всяка банкова карта, а еднократната парола с получава чрез sms, по време на плащането.

Не знам къде ми е банковата карта - как мога да я блокирам?

Можете да блокирате временно картата си по един от следните начини:

Самостоятелно:

 • Чрез мобилното приложение DSK Smart: влезте в меню „КАРТИ“ – натиснете върху изображението на картата, след което натиснете бутон „Блокирай временно“

  Как да блокирам картата си

 • Чрез интернет банкирането ДСК Директ: влезте в меню „Карти“ – от бутоните срещу името на картата кликнете върху „Блокирай“. Потвърдете, че желаете временно да блокирате картата.

  Блокирай своята кредитна или дебитна карта

Със съдействие на служител на Банка ДСК:

 • По телефона, чрез Контактния център на Банка ДСК: обадете се на 0700 10 375/*2375. Информирайте оператора, че желаете да блокирате временно Вашата карта
 • В офис на Банка ДСК: посетете удобен за Вас офис и информирайте, че желаете да блокирате временно Вашата карта
Как отново да активирам блокираната си банкова карта?

Можете отново да активирате картата си по един от следните начини:

Самостоятелно:

 • Чрез мобилното приложение DSK Smart: влезте в меню „КАРТИ“ – натиснете върху изображението на картата, след което натиснете бутон „Активирай“

  Как да активирам блокирана карта

 • Чрез интернет банкирането ДСК Директ: влезте в меню „Карти“ – от бутоните срещу името на картата кликнете върху „Активирай“. Потвърдете, че желаете да активирате картата.

  Активирам блокираната си карта

Със съдействие на служител на Банка ДСК:

 • В офис на Банка ДСК: посетете удобен за Вас офис и информирайте, че желаете да активирате блокираната си карта.
Банковата ми карта е изгубена/открадната, как мога да я преиздам?

Можете да преиздадете Вашата изгубена/открадната карта по един от следните начини:

Самостоятелно:

 

 • Чрез интернет банкирането ДСК Директ: влезте в меню „КАРТИ“:
 • - Ако картата Ви вече е временно блокирана – от бутоните срещу името й кликнете върху „Преиздай“. Следвайте стъпките до завършване на процеса, като изберете как да получите новата си карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на посочен от Вас адрес.


  How to reissue my debit/credit card

  - Ако картата Ви е активна – кликнете върху стрелката вляво от изображението ѝ и след това - върху „Преиздай“. Следвайте стъпките до завършване на процеса, като изберете как да получите новата си карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на посочен от Вас адрес.

  Reissue bank card

   

  Преиздаване на банкова карта

Със съдействие на служител на Банка ДСК:

 • По телефона, чрез Контактния център на Банка ДСК: обадете се на 0700 10 375/*2375. Информирайте оператора, че желаете да преиздадете Вашата карта. Изберете как да получите новата карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на адрес.
 • В офис на Банка ДСК: посетете удобен за Вас офис и информирайте, че желаете да преиздадете картата си. Изберете как да получите новата карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на посочен от Вас адрес.
Открих изгубената/откраднатата си банкова карта. Мога ли отново да я активирам?

Ако картата Ви вече е преиздадена, не е възможно да бъде активирана отново. Необходимо е да изчакате новата карта да бъде произведена и доставена до избраната от Вас локация - офис на Банка ДСК или на посочен от Вас адрес. 

Считам, че има опасност от злоупотреба с банковата ми карта, как мога да я блокирам или преиздам?

За да блокирате временно Вашата карта, вижте отговора на въпроса „Не знам къде ми е банковата карта, как мога да я блокирам?“.

За да преиздадете Вашата карта, вижте отговора на въпроса „Банковата ми карта е изгубена/открадната, как мога да я преиздам?“.

Имам карта със стандартен дизайн на Банка ДСК. Как да я преиздам, така че новата ми карта да бъде с дизайн от картовата галерия на банката?

Може да преиздадете картата си с нов дизайн от картовата галерия на Банка ДСК по един от следните начини:

Самостоятелно:

 • Чрез интернет банкирането ДСК Директ: влезте в меню „КАРТИ“ - кликнете върху стрелката вляво от изображението на картата. След това кликнете върху „Преиздай“. Следвайте стъпките до завършване на процеса. Когато стигнете до „Дизайн на карта“, маркирайте опцията „Дизайн от Галерия“ и селектирайте желаното изображение от падащото меню. Изберете как да получите новата си карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на адрес.
 • Преиздаване на карта с нов дизайн

   

  Нов дизайн кредитна/дебитна карта

  New design DSK bank card

   

Със съдействие на служител на Банка ДСК:

 • По телефона, чрез Контактния център на Банка ДСК: обадете се на 0700 10 375/*2375 и информирайте оператора, че желаете картата Ви да бъде преиздадена с дизайн от галерията на Банка ДСК. Изберете как да получите новата си карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на адрес.
 • В офис на Банка ДСК: посетете удобен за Вас офис и заявете желанието си Вашата карта да бъде преиздадена с дизайн от картовата галерия на Банка ДСК. Освен новия външен вид, изберете как да получите картата - в офис на Банка ДСК или по куриер на адрес.
Промених семейния си статус и фамилното ми име е различно. Как да преиздам банковата си карта с новата фамилия?

Посетете удобен за Вас офис на Банка ДСК. Представете новия си документ за самоличност и заявете, че желаете Вашата карта да бъде преиздадена с актуалната фамилия. Изберете как да получите новата си карта - в офис на Банка ДСК или по куриер на посочен от Вас адрес.

Какво и кога трябва да внасям по картата си?

Всеки месец на избраната от Вас падежна дата (10-то или 20-то число) се изчислява минималната сума за револвиране, която трябва да внесете за ползването на картата. Минималната сума за револвиране не е такса – с тази сума Вие револвирате (възстановявате) част от изразходвания кредитен лимит.

Обърнете внимание: Вие разполагате с 15 календарни дни след падежната дата, за да внесете минималната сума за револвиране или да възстановите цялото си задължение.

От къде мога да разбера колко ми е задължението по картата?

Всеки месец, след падежната дата, банката генерира извлечение, чрез което научавате:

 • минимална сума за револвиране
 • датата, до която трябва да внесете
 • целия размер на усвоения кредит, както и информация за извършените трансакции.

За Ваше улеснение Ви предлагаме алтернативни възможности за получаване на месечното Ви извлечение:

 • във всеки офис на Банка ДСК
 • чрез електронното банкиране ДСК Директ
 • на хартиено извлечение, което получавате на посочен от Вас адрес. Важно е да знаете, че при неточен адрес или при промяна, Банкатa не е в състояние да достави извлечението Ви.
Как мога да внеса Минималната сума за револвиране?

За ваше улеснение ние Ви предлагаме няколко възможности за лесно обслужване на кредитния лимит по картата Ви. Вие можете да внесете минималната сума за револвиране:

 • във всеки офис на Банка ДСК
 • чрез превод по сметката на кредитната Ви карта – през ДСК Директ, в офис на Банката или чрез външен превод
 • чрез мобилно банкиране - DSK Smart
 • на банкомат на Банка ДСК – услугата е безплатна
 • автоматично от посочена от Вас сметка в Банка ДСК – услугата е безплатна

Информация за размера на минималната сума за револвиране може да получите още:

 • във всеки офис на Банка ДСК
 • чрез електронното банкиране ДСК Директ
 • чрез безплатен SMS на посочен от Вас мобилен телефон
 • чрез Call Center (на телефон 0700 10 375 или *BDSK /*2375/).
С коя куриерска фирма ще ми бъде доставена картата?

Картата ще Ви бъде доставена от куриерска фирма Express One (M&BM Express).

На всеки банкомат в България ли мога да активирам картата?

Активирането на картата може да се извърши само на банкомат на Банка ДСК.

Как и кога ще ми бъде удържана таксата за доставка?

Таксата за доставка се удържа автоматично от сметката, към която е издадена картата, когато пратката бъде предадена от Банка ДСК на куриерската фирма. Наложен платеж в момента на доставката не се допуска.

От всеки телефон ли мога да поискам и да получа временен ПИН за активиране на картата?

SMS с искане за получаване на временен ПИН ще бъде обработен и ще получи отговор, съдържащ временния ПИН, само ако е изпратен от телефонния номер, който сте посочили при заявяване на доставката на картата с куриер. Заявки с искане за получаване на временен ПИН от други телефонни номера няма да бъдат обработени, дори да съдържат коректни данни.

Ще бъде ли таксуван изпратеният от мен SMS с искане за получаване на временен ПИН?

Този SMS ще бъде таксуван съгласно тарифния план, който използвате от Вашия мобилен оператор. От страна на Банка ДСК няма Ви бъде начислена такса.

Какво да направя, ако в деня на доставката няма да бъда на посочения от мен адрес?

Обадете се на посочения телефон в получения SMS от куриерската фирма и заявете друг адрес за доставка. За еднократно пренасочване на пратката няма да Ви бъде начислена такса.

Откъде мога да взема картата си, ако не успея да я получа от куриера?

При неуспешна доставка с куриер можете да получите картата си от офис на Банка ДСК:

 • Нова карта – от офиса, който сте посочили при издаване на картата, като в този случай тя ще Ви бъде предоставена с хартиен ПИН
 • Подновена карта – от офиса, в който сте получили старата си карта с изтичащ срок на валидност
Мога ли да кандидатствам за кредитна карта DSK-Wizz Air, ако нямам регистрация в сайта на Wizz Air?
Не е задължително да имате регистрация в сайта на Wizz Air, за да кандидатствате за кредитна карта DSK-Wizz Air. Необходимо е само при кандидатстването да ни предоставите Ваш e-mail адрес, с който Wizz Air ще Ви създаде профил. Вие трябва да активирате създадения профил, следвайки линка, който ще получите от Wizz Air на предоставения e-mail адрес. Допълнително ще получите втори e-mail, който потвърждава, че вече сте член на Wizz Discount Club.
Ако вече имам регистрация в сайта на Wizz Air, мога ли да използвам съществуващия си профил при кандидатстване за кредитна карта DSK-Wizz Air?
Да, можете да използвате съществуващият си профил в сайта на Wizz Air. Необходимо е само да ни предоставите е-mail адреса, с който сте регистрирани. Ще получите уведомителен e-mail от Wizz Air, че вече сте член на Wizz Discount Club.
Как да разбера колко точки имам по кредитната си карта DSK-Wizz Air?
Можете да разберете с колко точки разполагате чрез Вашето Интернет банкиране ДСК Директ. В меню „Карти“, подменю „Бонус програми“ се вижда колко са натрупаните точки по всички кампании, в които участвате.
Как да обменя натрупаните точки по кредитната си карта DSK-Wizz Air за отстъпки в сайта на Wizz Air?
Можете да обмените точки изключително лесно чрез Интернет банкирането ДСК Директ. В меню „Карти“, подменю „Бонус програми“ можете да видите колко точки сте натрупали. Срещу тях има бутон „Усвояване“, чрез който заявявате, че желаете да ползвате натрупаните си точки. След прехвърлянето на точките, Wizz Air ще зареди паричната им равностойност във вашия Wizz профил до 2 работни дни.
Задължително ли е да усвоя всички точки, които съм натрупал по кредитната си карта DSK-Wizz Air?
Не е задължително да усвоите всички точки, може да заявите усвояване само на част от точките.
Как да използвам прехвърлените в Wizz профила си точки за отстъпка при покупка на самолетен билет?
В момента на плащане на билети и услуги, в сайта на Wizz Air ще се визуализира опция за използване на натрупания бонус. Минималната сума на бонуса, която може да бъде използвана при плащане, е 1,00 лв.
За какъв период ми се предоставя членство до Wizz Discount Club и дължа ли такса за него?
Членството в Wizz Discount Club е безплатно за Вас и Ви се предоставя за 12 месеца, като автоматично се подновява всяка година, докато е валиден договорът Ви за кредитна карта DSK-Wizz Air.
Какви привилегии ми осигурява членството в Wizz Discount Club?

Членството в WIZZ Discount Club осигурява следните гарантирани отстъпки за Вас и до петима Ваши придружители:

 • мин. €10 отстъпка от цените на полети над €19,99;
 • €5 отстъпка за багаж, закупен онлайн.
 • Колко точки получавам при извършване на плащания с моята кредитна карта DSK-Wizz Air?

  Когато извършвате покупки при търговец в страната и чужбина, получавате по 2 точки на всеки 1 похарчен лев. Когато извършвате покупки на билети и услуги в сайта www.wizzair.com, получавате по 4 точки на всеки 1 похарчен лев.

  Мога ли да използвам натрупаните си точки за отстъпка при търговец, различен от Wizz Air?

  Точките могат да бъдат използвани за отстъпки само при покупки на сайта на Wizz Air – www.wizzair.com

  Докога мога да използвам точките, които съм събрал с кредитната си карта DSK-Wizz Air?

  Натрупаните от Вас точки имат валидност до края на втората календарна година, следваща годината, в която сте ги натрупали. Например всички точки, които сте натрупали през 2018 г. ще бъдат валидни до 31.12.2020 г.

  След като прехвърлите точките във вашия WIZZ профил, паричният им еквивалент е със срок на валидност една година от датата на прехвърлянето им.

  Каква отстъпка получавам срещу събраните от мен точки, когато купувам билети и услуги в сайта на Wizz Air?

  Срещу всяка точка получавате отстъпка от 1 стотинка при покупка на билети и услуги в сайта на Wizz Air – www.wizzair.com

  Какъв е контретният статус на критично застрашените диви видове, включени в Програмата за опазване на биоразнообразието на планетата DSK Mastercard Wildlife Impact Card?

  Според стандартизираните критерии на IUCN видовете, изброени като критично застрашени, са изправени пред изключително висок риск от изчезване в дивата природа. Всички представени видове и подвидове са част от Червения списък на застрашените видове на IUCN, оценяващ риска от изчезване на видовете на глобално ниво, използвайки набор от количествени критерии и позовавайки се на експертни знания от цял свят. Списъкът включва 2 150 критично застрашени диви животни, сред които сухоземни, сладководни и морски видове.

  По какъв начин датите на изтичане на банковите карти са свързани с животинските видове?

  Датата на изтичане на всяка карта съвпада с възможната дата на изчезване на животното, изобразено на нея. Така се изгражда осведоменост у потребителите и се предприемат стъпки към осигуряване на по-добро бъдеще за тези видове диви животни и местообитанията им.

  Могат ли картодържателите да избират конкретно животно, на което да помогнат?

  Всички дарения, реализирани по Програмата, ще бъдат предоставени на Conservation International, за да подкрепят усилията им за опазване и възстановяване на местообитания в дивата природа, включително тези на критично застрашените видове. 

  Как мога да заявя карта?

  През 2023 г. нови критично застрашени животни ще ни гледат от дебитните карти Mastercard  от Банка ДСК в подкрепа на изчезващите видове. Очаквайте скоро ястребоклюната морска костенурка и западноафриканското шимпанзе

  Последни новини

  Свържете се с нас

  Call center Call center

  Обратна връзка

  Ние ще се свържем с теб

  010 010

  Анкета

  За оценки и препоръки

  012 012

  Намерете ни

  Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

  chatbot icon