Научете повече за:

Дебитни и кредитни карти

Актуална информация:

Дата: 22.04.2020 г.

 • Ако сте получили своята нова дебитна карта с логото на Банка ДСК, от 4 май тя ще Ви осигурява достъп до Вашите средства;
 • Ако до 30 април 2020 г. не сте получили новата си дебитна карта с логото на Банка ДСК, за достъп до средствата си може да използвате старата си дебитна карта, издадена от Експресбанк. С грижа за Вашето здраве, Банка ДСК Ви дава възможност да получите новата си дебитна карта след отмяна на извънредното положение в страната;
 • От 4 май 2020 г. ще можете да използвате само кредитната си карта с лого на Банка ДСК. След тази дата, кредитните карти, издадени от Експресбанк, няма да функционират/да бъдат активни.

Основна информация:

 Дата: 03.02.2020 г.

 •  Всички клиенти, които използват банкови карти на Експресбанк, ще получат нови карти с логото на Банка ДСК.
 • За да улесни клиентите, Банка ДСК осигурява предаването на новоиздадените дебитни карти не само в клоновата мрежа, но и чрез куриер на удобен за клиента адрес.
 • До средата на месец декември при посещение в поделение на Експресбанк клиентите могат да уточнят адрес за доставка на банковата карта. Допълнително се предлага възможност за посочване на удобен адрес за доставка чрез линк в електронното банкиране на Банката, Viber или SMS съобщение, както и чрез запитване от контактен център на Банката. Доставката на банковите карти ще започне през януари 2020 г. и ще продължи до средата на април 2020 г. Заедно с картата си клиентите ще получат подробна информация за начина на нейното активиране.
 • Клиентите, които ще получат своите карти в банков офис, ще бъдат уведомени чрез SMS за адреса му.
 • Клиентите, получили новоиздадените карти на Банка ДСК, ще могат да ги ползват след датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК. До тази дата са валидни картите, издадени от Експресбанк.
 • Клиентите, физически лица, няма да подписват нов договор за новоиздадените дебитни карти на Банка ДСК.
 • Новоиздадените кредитни карти ще се получават в банковите офиси. При получаването на кредитната карта ще се подписва нов договор за обслужване на отпуснатия кредитен лимит като кредитните карти ще запазят лихвените параметри, както и безлихвения гратисен период, за извършени транзакции на ПОС терминал при търговец.
 • Клиентите с бизнес дебитни и кредитни карти ще получат новите си карти в банковите офиси, като предварително ще бъдат уведомени със SMS за адреса на офиса, който ще ги обслужи.
 • След интеграцията на двете банки, клиентите ще могат да използват над 1 100 банкомата на обединената банка на територията на цялата страна. Те ще могат да се възползват и от услугата "Вноска на пари по сметка на банкомат на Банка ДСК" на повече от 100 банкомата.
 • Клиентите ще могат да се възползват от многобройните предимства на програмата за лоялност Merci и след вливането на Експресбанк в Банка ДСК.
 • И след обединението на двете банки, клиентите ще могат да избират дизайн за своята карта.
 • Индивидуалните застрахователни покрития по действащи сертификати, сключени във връзка с конкретна дебитна карта Mastercard Classic, Mastercard Gold, Mastercard Business, Visa Business, Visa Business Gold, остават в сила до изтичане на срока на посочената в сертификата банкова карта или до предсрочното им прекратяване, съгласно условията, посочени в сертификатите.
 • Индивидуалните застрахователни покрития по действащи сертификати по кредитни карти Mastercard Classic, Mastercard Gold, Visa Classic, Visa Gold се прекратяват с прекратяване на договора за посочената в сертификата за застраховане банкова карта или друго събитие, посочено в секция „Срок на индивидуалното застрахователно покритие за всички застраховки“ на сертификата.
 • За картодържателите на кредитни карти Visa Infinite, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Business Gold, Visa Business, MasterCard Business Credit, Банка ДСК ще предложи сключване на безплатна застраховка „Помощ при пътуване към Групама Застраховане ЕАД.