Call Center на Банка ДСК

Чрез Call Center на Банка ДСК Вие можете да проверите наличността и движението по Вашите сметки, дали сме платили заявената от Вас комунална услуга, какви операции са извършвани с Вашата Банкова карта

Какво представлява? 

Обаждайки се на телефон 0700 10 375 ( +359 700 10 375 от чужбина или мрежите на други оператори) Вие можете чрез автоматична система за телефонно обслужване да:

 • проверите наличността и постъпленията по ваша сметка

Ако имате въпроси или се нуждаете от друга информация,  чрез системата може да се свържете с наш служител.

Колко ще  ми струва?

 • 0700 10 375 (универсален фиксиран номер от мрежата на Виваком). Свързване от фиксирани номера на Виваком, мобилни или други фиксирани оператори, включително и международни, се заплащат в зависимост от тарифния Ви план за разговори към номера „0700“; Възможно е обаждания към този номер (0700) да не се включват в пакета безплатни минути, за което проверете тарифния си план. Форматът на този номер за избиране от чужбина е (00 359) 700 10 375;
 • *BDSK (*2375) (мобилен номер за А1, Теленор, Виваком, bob) - съгласно тарифния Ви план към Мобилния оператор като разговор в същата мобилна мрежа. Възможно е обаждания към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което проверете тарифния си план.

Вашите предимства

 • Бърз достъп до актуална информация за вашите пари.
 • Да бъдете, обслужени от наш служител по всяко време, дори и да нямате възможност да посетите офисите ни.

Какво трябва да направя?

Посетете най-удобния за Вас офис на Банка ДСК, като носите със себе си вашата лична карта и попълнете Искане за ползване на ДСК ДИРЕКТ.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5