• News image

  Туристическо предизвикателство: Банка ДСК и приятели преминават Ком-Емине в щафета

  През септември миналата година Банка ДСК стартира инициатива за своите служители, клиенти, партньори и приятели, която предвиждаше преминаване по най-дългия маркиран пешеходен маршрут в България Ком-Емине. В него взеха участие 54 планинари, като най-младият участник беше на 6 години, а най-възрастния на 68.
  Тази година Банката планира продължение на спортно-туристическото предизвикателство, което е единственото по рода си събитие под формата на щафета по европейския туристически маршрут ЕЗ (връх Ком- нос Емине).
  Щафетната туристическа проява ще се организира за първи път в историята на легендарния маршрут и ще е значима спортно масова проява, поради голямата популярност на маршрута в България и извън страната.

 • News image

  Банка ДСК подкрепи тазгодишното издание на националното състезание „Най-добрата бизнес идея“

  Националното състезание „Най-добрата бизнес идея“ се организира от Министерството на образованието и науката, а в журито му тази година се включиха и представители на Банка ДСК. Финалният етап се проведе от 21 до 23 април в рамките на VІІІ Панорама на професионалното образование в България с домакин Международен панаир Пловдив. Състезанието, което има амбицията  да засили мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебното съдържание, предоставя на участниците възможност за творческа изява, стимулира тяхната иновативност, креативност и екипна работа, развива предприемаческата им култура и поведение и насърчава нагласата им за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало.

 • News image

  Уведомление за промяна на общите условия, приложими към договорите относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности

  Уважаеми клиенти,
  В съответствие с изискванията на Наредба 38 на КФН от 2007г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, (изм. и доп. ДВ бр. 4 от 15.01.2016 г.). Банка ДСК ЕАД публикува Общите условия, приложими към договорите, относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиенти и Тарифата на Банка ДСК за лихвите, таксите и комисионите, в частта й, приложима към сделките с финансови инструменти.
  Банка ДСК ЕАД ви уведомява, че на 19.04.2016 г. е приела  изменения в Общите условия, приложими към договорите, относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиенти.

 • News image

  Банка ДСК подкрепя проекта „Най-добрите лекари в София“

  Днес, 12 април 2016 г. ще се проведе официалното обявяване на отличените медици във второто издание на проекта „Най-добрите лекари в София“ на Дарик радио с подкрепата на Банка ДСК.  В Националната галерия „Квадрат 500“ ще бъдат наградени 501 лекари в 42 специалности.

 • News image

  MoneyGram и Банка ДСК представят услуга за изпращане на парични преводи директно чрез смартфон в България

  Българските потребители вече могат да се възползват от новата мобилна услуга за парични преводи на MoneyGram и Банка ДСК