Интервюта

Виолина Маринова: Присъединяването ни към ERM II да даде тласък на реформи


Интервю пред investor.bg 

Консолидационните процеси влияят стимулиращо на българския банков пазар, посочва главният изпълнителен директор на Банка ДСК. Виолина Маринова е главен изпълнителен директор на Банка ДСК от 2005 г. С 48-годишен професионален опит в банката, тя олицетворява японския модел на кариерно развитие - започва от най-ниското стъпало като служител „Банково обслужване“, преминава през всички позиции до поста главен изпълнителен директор.

Под нейно ръководство се извърши обединението на Банка ДСК със Societe Generale Експресбанк.


Виолина Маринова е удостоена с престижната унгарска награда „Андраш Фай“ за изключително високите резултати, постигнати от Банка ДСК при реализиране на трансформационната програма на Банка ОТП след приватизацията през 2003 г.

Председател е на управителния съвет на фондация "Атанас Буров". Носител е на множество престижни международни и национални отличия.

Виолина Маринова е единственият банкер в България, удостоен с най-високото национално отличие - орден „Стара планина”, първа степен.

През 2014 г. тя получи наградата „Златен кръст за заслуги към Унгария” за подкрепата на двустранния културен обмен и в знак на признание за приноса й в популяризирането на унгарската култура в България.

Как иновациите в банковите услуги ще предложат на клиентите по-качествени продукти и обслужване? Коя е стратегическата цел на Банка ДСК?  Какви са предизвикателствата в банковия бизнес по време на пандемия от коронавирус? На тези и други въпроси отговаря Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК.


- Г-жо Маринова, на 4 май обявихте сливането на Банка ДСК и Експресбанк. Може ли да направите първоначална оценка какво се промени в работата на обединената банка?

- Обединена Банка ДСК физически отвори врати на 4 май, но процесът на промяната и изграждането на новата банка беше по-дълъг. Повече от година подготвяхме интеграцията на две от най-големите банки в България. През това време направихме преглед на бизнес процесите в двете институции, анализирахме прилаганите практики, сравнихме моделите и избрахме най-доброто, което да предложим на клиентите ни.

Целият интеграционен процес беше подчинен на идеята да направим прехода за нашите клиенти възможно най-плавен. В същото време се възползвахме от нови възможности за внедряване на иновации, продължи дигитализацията на банката, така че да предложим усъвършенствани услуги. Именно това ще бъде и фокусът ни в бъдеще – да предлагаме на клиентите ни повече възможности и по-качествени и модерни продукти.

- По какъв начин консолидацията на Банка ДСК и Експресбанк ще се отрази на банковия сектор в България?

- Моето мнение е, че консолидационните процеси влияят стимулиращо на българския банков пазар. Те помагат за повишаването на ефективността, оптимизацията на ресурсите и засилването на конкуренцията. Една по-голяма и силна банка може да предложи на своите клиенти по-голям брой усъвършенствани и подобрени продукти и услуги чрез по-задълбочен анализ и сегментирайки по-детайлно своите клиенти и техните потребителски нужди. Ето, Банка ДСК вече обслужва 2,5 милиона клиенти, лидери сме по депозитите и кредитен портфейл, разполагаме с най-голямата клонова и банкоматна мрежа в страната, както и с едни от най-иновативните и модерни канали за банкиране.

Именно този мащаб ни мотивира да продължаваме да работим така, че да успяваме да отговорим на очакванията на потребителите и да сме в крак с иновациите и най-новите продукти и услуги на пазара.

- Наскоро България стана част от валутния механизъм ERM II, прословутата “чакалня” на еврозоната. Доколко постижимо в обозримо бъдеще е българското членство в еврозоната и какви ефекти би имало то върху банковата система?

- Както вече споменах, българската банкова система изпълнява всички изисквания и препоръки на европейските надзорни органи, включително и за същинското ни членство в еврозоната. Не очаквам присъединяването ни към чакалнята да даде някакво осезаемо отражение върху оперативната дейност на българските банки. От гледна точка на новите възможности и с поглед към бъдещето, лично аз вярвам, че това членство ще донесе само позитиви за България. Преките ефекти, които се очакват от тази първа стъпка към еврозоната, се изразяват в подобрена инвестиционна среда, както и повишаване на кредитния рейтинг на страната. И нещо още по-важно, икономистите очакват присъединяването ни към ERM II да даде тласък на реформи, които ще гарантират подобряване на средата у нас.

- Какви нови промени предвиждате в работата на Банка ДСК в съответствие с тенденцията дигитализацията да навлезе все по-категорично в банковите услуги?

- Безспорно пандемията ускори дигитализацията в някои сектори на икономиката, но за нас, за банковия сектор, тя съвсем не е новина. Във финансовата сфера отдавна се предлагат дистанционни услуги и продукти, които не изискват посещения в банков офис, спестяват време и средства както на клиентите, така и ресурс на банката, който пренасочваме в подобряване на обслужването и разработване на други иновативни проекти.

В същото време, през последните месеци отчетливо се забелязва промяна в потребителското поведение. Повиши се обемът на безконтактните плащания, отчетен беше засилен интерес в използването на електронните банкови канали  - електронно и мобилно банкиране. Прогнозите са, че вниманието на потребителите ще продължава да е насочено към алтернативните канали за обслужване за сметка на традиционните посещения в банковите офиси.

Като банка, която поставя изключителен фокус върху клиентите си, ние продължаваме да развиваме продуктите и услугите си в посоката на техните желания. Пример за това е и новият дизайн и подобрените функционалности на мобилното банкиране на Банка ДСК. Те бяха разработени и съобразени изцяло с препоръките на потребителите на приложението след едномесечна бета тестинг кампания.

Банка ДСК не е спирала да работи за дигитализация на бизнес операциите и усъвършенстване на технологичната инфраструктура, която да отговаря на най-високите стандарти за банкова сигурност и защита. В този смисъл, за предстоят доста интересни проекти, за които нашите клиенти ще научат съвсем скоро.

- Банка ДСК е част от международна финансова група ОТП. По какъв начин се справя банковият бизнес в региона с предизвикателствата да взема решения в очакваната икономическа рецесия?

- Банка ДСК е част от Група ОТП, най-бързо развиващата се банкова институция в Централна и Югоизточна Европа, с присъствие в 11 страни от региона. А резултати от дейността на Групата са впечатляващи, дори и в тази неблагоприятна икономическа среда. Благодарение на премерената си политика, съобразена изцяло с европейските регулации, базирайки се на богатия си опит и дейност, и през първото тримесечие на 2020 г. Група ОТП запази стабилни ликвидната и капиталовата си позиции.

Контролирайки такава голяма част от банковия пазар в региона, Банка ОТП с отговорност и експертиза е приела всички необходими правила и политики за контрол на риска. Прилагат се всички определени от европейското и местните законодателства изисквания, чиято цел е да запази стабилността на банките поотделно и на групата като цяло.

Всичко това ни дава увереност да твърдим, че зад Банка ДСК стои една мощна и стабилна институция, като крайният резултат е това, че клиентите ни получават изключително обслужване, а средствата им са на сигурно място.

- Кризата с коронавируса засегна бизнеса и финансовото състояние на българите. Какво предприехте конкретно извън държавните мерки, за да преминат по-лесно Вашите клиенти през този труден период?

- Кризата, предизвикана от коронавируса, е безпрецедентна в съвременната ни история. Освен чисто човешките ѝ измерения тя нанесе сериозни щети върху световната и националната икономика. Негативният ефект е особено отчетлив в някои от секторите като транспорт и туризъм, засегнати са и сферата на културата, експортно ориентираните производства, като силно негативно влияние пое пазарът на труда. Анализаторите все още са предпазливи в прогнозите си, въпреки наблюдаваната положителна тенденция във възстановяването в следкарантинния период.

В тази нестабилна среда за нас е от изключителна важност да предлагаме максимална сигурност на нашите клиенти – граждани и фирми. Те трябва да са спокойни, че поверените ни средства са на сигурно място и че в наше лице имат доверен партньор, който ще подходи с разбиране и индивидуално отношение, при наличието на временни затруднения. Заради това бяхме и сред първите банки, които обявиха своите политики и мерки във връзка с коронавируса.

Впоследствие, като част от Асоциацията на банките в България, се включихме и в одобрения от БНБ механизъм за отсрочване на кредити, участваме и в програмата на Българската банка за развитие за безлихвено кредитиране на физически лица .Включихме се и в другата програма на ББР - за кредитиране на затруднен от кризата с COVID-19 малък и среден бизнес. Към всеки наш клиент подхождаме индивидуално, стремим се да оправдаем доверието, което ни е гласувал.

- Много от прогнозите са песимистични, че ни очаква продължение на коронавирусната пандемия. Имате ли механизми, които да запазят финансовата стабилност на банката и респективно клиентите?

- Банковата система в България като цяло е стабилна, добре капитализирана, с добра ликвидна позиция. Стриктното спазване на всички правила и препоръки на надзорните органи – Българска народна банка, Европейския банков орган и Европейската централна банка, както и прилаганите индивидуални политики на отделните банки, гарантират стабилността на сектора и създават среда за безпрепятствено преминаване през настоящата неблагоприятна обстановка.

Наред с това, още с настъпването на пандемията, ЕЦБ и съответно БНБ веднага излязоха с редица мерки за подсигуряване стабилността на сектора. Като лидер в банковата система, Банка ДСК не отстъпва по никой показател, с нива на капиталова адекватност - доста над изискуемото, балансирана ликвидност и отлични контрол и управление, както по отношение на риска, така и по отношение на капитала и ресурса.

От гледна точка на дейността, както вече споменах, основна цел за нас е клиентите да получат своевременно нашата подкрепа, подхождайки с индивидуално отношение към всеки. Прилагаме и подкрепяме всички мерки на правителството за справяне с последствията от пандемията, а в Асоциацията на банките в България разработихме общ подход за отсрочването на кредити на клиенти със затруднение, приет от контролния орган.

В допълнение, убедена съм, че както ние, така и всяка банка подхожда индивидуално при всеки случай, в който потребител има проблем с плащанията на задълженията си. Според мен банковата система в България реагира навреме и изключително адекватно на предизвикателствата през последните няколко месеци. Очаквам това да бъде така и занапред.

- Ще се промени ли стратегията на банката?

- С приключването на интеграционния процес нашата основна стратегическа цел е допълнително да подобрим клиентското обслужване. Акцентираме както върху развитието на всички традиционни банкови услуги, така и върху въвеждането на всички иновационни и динамично развиващи се съвременни технологии и продукти. Това, което отличава Банка ДСК от останалите банки на пазара, е умението й да съчетава традиции и новаторство. Както и палитрата от небанкови услуги - застрахователни, лизингови, инвестиционни, туристически, които банката и дъщерните й дружества предлагат на клиентите под формата на напълно завършени и комплексни решения за разумно и ефективно организиране и управление на финансовите средства.

Нашата стратегия винаги е била да предоставяме на клиентите ни иновативни продукти и услуги, които отговарят на техните потребности. В контекста на всичко казано до сега, и занапред ще съсредоточим усилията си в дигитални проекти, които имат добавена стойност за потребителите и улесняват ежедневието им.

- От висотата на опита и позицията, която заемате, какво е най-важно да се прави в трудни времена като сегашните? Може ли да дадете прогноза за икономическата перспектива пред нашата страна.  

- Към момента средата може да се характеризира с известна несигурност, породена от развитието на заболеваемостта, продължителността на разпространението на вируса, евентуална втора вълна през есента и т. н. Българската икономика е отворена и до много голяма степен развитието ѝ зависи от темпа на възстановяване на основните ни търговски партньори и на държавите с изразена инвеститорска активност.

Положителни са тенденциите в следкарантинната обстановка, има раздвижване в много сфери на стопанството. От ключово значение ще са пораженията върху по-бавно възстановяващите се отрасли като някои едри производства, строителния сектор и, разбира се, представянето на туристическия бранш в условията на активния летен сезон.

Забелязва се известно икономическо оживление в бизнес средата и в очакванията, включително и на българските предприемачи. Европейската икономика вече преминава към етап на поетапно възстановяване, което обаче ще бъде бавно и по сектори.

Надявам се на положително развитие на тези тенденция и надеждата разпространението на вируса да се ограничи. Трябва да сме достатъчно далновидни и гъвкави, за да се изправим пред предизвикателствата на средата.

Още интервюта

Свържете се с екип „ПР и комуникации”